Back

Fondul European de Investiţii - FEI

Statutul Fondului European de Investiţii aprobat la 14 iunie 1994 şi modificat la 19 iunie 2000 de adunarea generală (2001/C 225/02) Număr celex: 32001X0810(01)

În vigoare de la 10.08.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

FONDUL EUROPEAN DE INVESTIŢII

STATUTUL FONDULUI EUROPEAN DE INVESTIŢII
aprobat la 14 iunie 1994 şi modificat la 19 iunie 2000 de
adunarea generală (2001/C 225/02)

Articolul 1 Instituire

A. Se instituie Fondul European de Investiţii, denumit în continuare "Fondul", având personalitate juridică şi autonomie financiară.

Articolul 2 Misiune şi activităţi

1. Misiunea Fondului este de a contribui la realizarea obiectivelor Comunităţii.

Fondul îndeplineşte această misiune prin următoarele activităţi:

- acordarea de garanţii, precum şi de alte instrumente comparabile, pentru împrumuturi sau alte obligaţii financiare, sub orice formă permisă din punct de vedere juridic,

- achiziţionarea, deţinerea, administrarea şi transmiterea participaţiilor în orice întreprindere, sub rezerva condiţiilor stabilite la articolul 12 alineatul (2) litera (i) din prezentul statut.

2. De asemenea, Fondul se poate implica în alte activităţi aflate în legătură cu misiunea stabilită la prezentul articol sau care decurg din aceasta. Activităţile Fondului pot include operaţiuni de împrumut.

3. Activităţile Fondului se bazează pe principiul bunei gestiuni bancare sau, după caz, pe principiile şi practicile bunei gestiuni comerciale. Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 28, activităţile menţionate anterior se desfăşoară printr-o strânsă cooperare între Fond şi membrii săi fondatori sau, după caz, între Fond şi membrii săi la data respectivă.

Articolul 3 Sediul

Sediul Fondului este la Luxemburg.

Articolul 4 Membri

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...