Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 980/2005 de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate Număr celex: 32005R0980

În vigoare de la 30.06.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 980/2005 AL CONSILIULUI
din 27 iunie 2005
de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European2,

întrucât:

(1) Din 1971, Comunitatea acordă preferinţe comerciale ţărilor în curs de dezvoltare, în cadrul sistemului sale de preferinţe tarifare generalizate.

(2) Politica comercială comună a Comunităţii trebuie să corespundă obiectivelor politicii de dezvoltare, pe care trebuie să le consolideze, în special în ceea ce priveşte eradicarea sărăciei şi promovarea dezvoltării durabile şi a bunei guvernări în ţările în curs de dezvoltare. Aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerinţele OMC, în special cu clauza de abilitare GATT 19793.

(3) O comunicare a Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social European din 7 iulie 2004 intitulată "Ţări în curs de dezvoltare, comerţ internaţional şi dezvoltare durabilă: rolul Sistemului de Preferinţe Generalizate (SPG) al Comunităţii în deceniul 2006-2015" prezintă orientările de aplicare a sistemului de preferinţe tarifare generalizate pentru perioada 2006-2015.

(4) Prezentul regulament este primul regulament de punere în aplicare a respectivelor orientări. Ar trebui să se aplice până la 31 decembrie 2008.

(5) Sistemul de preferinţe tarifare generalizate (denumit în continuare "sistemul") trebuie să constea într-un regim general acordat tuturor ţărilor şi teritoriilor beneficiare şi două regimuri speciale, luând în seamă diversele necesităţi de dezvoltare ale ţărilor în curs de dezvoltare care se află în situaţii asemănătoare.

(6) Regimul general ar trebui să se acorde tuturor ţărilor beneficiare, cu excepţia cazului în care acestea sunt clasificate de Banca Mondială ca ţări cu venit ridicat şi exporturile acestora nu sunt suficient de diversificate.

(7) Regimul special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernări se bazează pe conceptul de dezvoltare durabilă recunoscut de către convenţiile şi instrumentele internaţionale precum Declaraţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dreptul la dezvoltare din 1986, Declaraţia de la Rio privind mediul şi dezvoltarea din 1992, Declaraţia OIM privind principiile şi drepturile fundamentale în muncă din 1998, Declaraţia Mileniului a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 2000 şi Declaraţia de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă din 2002. În consecinţă, ţările în curs de dezvoltare care, datorită unei lipse de diversificare şi a unei integrări insuficiente în sistemul comercial internaţional, sunt vulnerabile având, în acelaşi timp, sarcini şi responsabilităţi speciale care decurg din ratificarea şi punerea în aplicare efectivă a principalelor convenţii internaţionale privind drepturile omului şi drepturile lucrătorilor, precum şi protecţia mediului şi buna guvernare, ar trebui să beneficieze de preferinţe tarifare suplimentare. Respectivele preferinţe sunt destinate să încurajeze creşterea economică şi, astfel, să răspundă pozitiv cerinţelor unei dezvoltări durabile. În cadrul respectivului regim, drepturile vamale ad valorem se suspendă, în consecinţă, pentru ţările beneficiare, precum şi drepturile specifice (cu excepţia cazului în care acestea sunt combinate cu un drept vamal ad valorem). Regimul special de încurajare în favoarea dezvoltării durabile şi a bunei guvernări ar trebui, în mod excepţional, să se aplice înainte de intrarea în vigoare a întregului regulament pentru a se conforma deciziei OMC privind regimurile speciale de luptă împotriva producţiei şi a traficului de droguri.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...