Back

Consiliul Uniunii Europene

Actul Consiliului din 17 iunie 1998 de elaborare a Convenţiei cu privire la decăderea din dreptul de conduce autovehicule (98/C 216/01) Număr celex: 31998F0710(01)

În vigoare de la 10.07.1998

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma actualizată

ACTUL CONSILIULUI
din 17 iunie 1998
de elaborare a Convenţiei cu privire la decăderea din dreptul de
conduce autovehicule (98/C 216/01)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul K.3 alineatul (2) litera (c),

întrucât, în sensul realizării obiectivelor Uniunii, statele membre consideră punerea în aplicare a deciziilor de decădere din dreptul de a conduce autovehicule o problemă de interes comun care intră sub incidenţa cooperării prevăzute de titlul VI din tratat;

DECIDE că este elaborată convenţia al cărei text este prevăzut în anexă, care este semnată astăzi de către reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii;

RECOMANDĂ adoptarea sa de către statele membre în conformitate cu normele lor constituţionale.

Adoptat la Luxemburg, 17 iunie 1998.

Pentru Consiliu
Preşedintele
M. MEACHER

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...