Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 781/2001 de adoptare a unui manual al autorităţilor de destinaţie şi a unui repertoar de acte care pot fi notificate şi comunicate în temeiul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1348/2000 privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială [notificată cu numărul C(2001) 2664] Număr celex: 32001D0781

În vigoare de la 15.11.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 25 septembrie 2001
de adoptare a unui manual al autorităţilor de destinaţie şi a
unui repertoar de acte care pot fi notificate şi comunicate în
temeiul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1348/2000 privind
notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor
judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială
[notificată cu numărul C(2001) 2664] (2001/781/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1348/2000 din 29 mai 2000 privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială1, în special art. 17 lit. (a) şi (b), întrucât:

(1) În vederea punerii în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1348/2000, este necesară elaborarea şi publicarea unui manual care să conţină informaţii despre autorităţile de destinaţie prevăzute în art. 2 din regulamentul menţionat.

(2) Art. 17 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 prevede, de asemenea, elaborarea în limbile oficiale ale Uniunii Europene a unui repertoar de acte care pot fi notificate sau comunicate în temeiul regulamentului menţionat.

(3) Pe baza informaţiilor furnizate de statele membre, Comisia a elaborat în consecinţă manualul şi repertoarul menţionate în art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000, care figurează în anexa la prezenta decizie.

(4) Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 prevede publicarea manualului în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. Este oportună, de asemenea, publicarea repertoarului în aceeaşi publicaţie.

(5) Pentru a realiza obiectivele regulamentului, este esenţial ca autorităţile de origine să aibă acces la un manual care să fie actualizat în mod cât mai frecvent posibil. În consecinţă, şi fără a se aduce atingere actualizării anuale prevăzute în art. 17 lit. (a) din regulament, Comisia pune la dispoziţie pe siteul său de Internet o versiune a manualului care este actualizată cu regularitate pe baza modificărilor notificate de statele membre. Este oportun să se aplice acelaşi lucru şi repertoarului.

(6) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului consultativ înfiinţat în temeiul art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1348/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

1 JO L160, 30.06.2000, p. 37.

Articolul 1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...