Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 689/2001 de instituire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru maşinile de spălat vase [notificată cu nr. C(2001) 2600] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32001D0689

În vigoare de la 12.09.2001

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 28 august 2001
de instituire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru maşinile de spălat vase [notificată
cu nr. C(2001) 2600] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2001/689/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1980/2000 din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice1, în special art. 3, 4 şi 6,

întrucât:

(1) Art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică poate fi acordată unui produs care posedă caracteristici ce îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte ecologice esenţiale.

(2) Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii de etichetare ecologică specifice pe categorii de produse.

(3) Art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că revizuirea atât a criteriilor de acordare a etichetei ecologice, cât şi a cerinţelor de evaluare şi verificare legate de aceste criterii are loc în timp util, înainte de sfârşitul perioadei de valabilitate a criteriilor stabilită pentru fiecare categorie de produse, şi are drept rezultat o propunere de prelungire, retragere sau revizuire.

(4) Prin Decizia 98/483/CE2, Comisia a stabilit criterii ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru maşinile de spălat vase, care, în conformitate cu art. 3 din decizia menţionată, modificat ultima dată de Decizia 2001/397/CE3, expiră la 31 ianuarie 2003.

(5) Este necesară revizuirea definiţiei categoriei de produse şi a criteriilor ecologice stabilite prin Decizia Comisiei 98/483/CE, în scopul reflectării evoluţiei pieţei.

(6) Este necesară adoptarea unei noi decizii a Comisiei care să stabilească criteriile ecologice specifice aplicabile acestei categorii de produse, care vor fi valabile pe o perioadă de cinci ani.

(7) Este necesar ca, pe o perioadă limitată, de cel mult 12 luni, atât noile criterii stabilite prin prezenta decizie, cât şi criteriile stabilite anterior de Decizia 98/483/CE, să fie valabile concomitent, pentru ca societăţile ale căror produse au primit eticheta ecologică înainte de adoptarea noii decizii să dispună de un termen suficient pentru a-şi conforma produsele la noile criterii.

(8) Măsurile prevăzute de prezenta decizie au fost dezvoltate şi adoptate în cadrul procedurilor de stabilire a criteriilor de etichetare ecologică menţionate în art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000.

(9) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului constituit în temeiul art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...