Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 764/2007 privind aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană Număr celex: 32007D0764

În vigoare de la 24.11.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul de aderare din 2005,

având în vedere Actul de aderare din 2005, în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere recomandarea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Convenţia privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale a fost încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (denumită în continuare "Convenţia privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale") la Bruxelles la 26 iulie 1995 şi a intrat în vigoare la 25 decembrie 2005.

(2) Convenţia privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale a fost completată prin:

- Protocolul cu privire la interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, care a fost încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (denumit în continuare "Protocolul cu privire la interpretarea convenţiei de către Curtea de Justiţie") la Bruxelles la 29 noiembrie 1996 şi a intrat în vigoare la 25 decembrie 2005;

- Protocolul cu privire la domeniul de aplicare al noţiunii de spălare a produselor rezultate din săvârşirea de infracţiuni în cadrul Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, precum şi cu privire la includerea numărului de înmatriculare al mijloacelor de transport în cadrul convenţiei, care a fost încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (denumit în continuare "Protocolul cu privire la domeniul de aplicare al noţiunii de spălare a produselor rezultate din săvârşirea de infracţiuni") la 12 martie 1999 şi care va intra în vigoare în conformitate cu dispoziţiile articolului 3 alineatul (3) din protocol;

- Protocolul de modificare a Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale în sensul constituirii unei baze de date pentru identificarea dosarelor vamale, care a fost încheiat în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (denumit în continuare "Protocolul privind constituirea unei baze de date pentru identificarea dosarelor vamale") la Bruxelles la 8 mai 2003 şi care va intra în vigoare în conformitate cu dispoziţiile articolului 2 alineatul (3) din protocol.

(3) Ca urmare a aderării lor la Uniunea Europeană, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovenia şi Slovacia şi-au depus instrumentele de aderare la Convenţia privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale. Republica Cehă, Estonia, Cipru, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovenia şi Slovacia şi-au depus instrumentele de aderare la cele trei protocoale. Letonia şi-a depus instrumentele de aderare la Protocolul cu privire la interpretarea convenţiei de către Curtea de Justiţie.

(4) Articolul 3 alineatul (3) din Actul de aderare prevede că Bulgaria şi România aderă la convenţiile şi protocoalele enumerate în anexa I la Actul de aderare, care include, printre altele, Convenţia privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale şi protocoalele la această convenţie. Acestea urmează să intre în vigoare pentru Bulgaria şi România la o dată stabilită de Consiliu.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...