Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 763/2007 privind aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată de către Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană Număr celex: 32007D0763

În vigoare de la 24.11.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul de aderare din 2005,

având în vedere Actul de aderare din 2005 (denumit în continuare "actul de aderare"), în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere recomandarea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptată de către Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (denumită în continuare "Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă"), a fost semnată la Bruxelles la 29 mai 2000 şi a intrat în vigoare la 23 august 2005.

(2) Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă a fost completată prin protocolul semnat la 16 octombrie 2001, care a intrat în vigoare la 5 octombrie 2005(2) (denumit în continuare "Protocolul cu privire la asistenţa judiciară reciprocă").

(3) Articolul 3 alineatul (3) din Actul de aderare prevede că Bulgaria şi România aderă la convenţiile şi protocoalele încheiate între statele membre, enumerate în anexa I la Actul de aderare, care include, printre altele, Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă şi Protocolul privind asistenţa judiciară reciprocă. Acestea urmează să intre în vigoare pentru Bulgaria şi România la o dată stabilită de Consiliu.

(4) În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Actul de aderare, Consiliul urmează să efectueze toate modificările necesare impuse de aderarea la aceste convenţii şi protocoale,

DECIDE:

(1) Avizul din 10 iulie 2007 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2) Protocolul la convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptat de către Consiliu în conformitate cu articolul 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 326, 21.11.2001, p. 2).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...