Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 754/2007 de înfiinţare a subcomitetului "Drepturile omului şi democraţie" Număr celex: 32007D0754

În vigoare de la 23.11.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-TUNISIA,

având în vedere Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte (denumit în continuare "acordul de asociere"),

întrucât:

(1) Respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale face parte integrantă şi reprezintă o componentă esenţială a cadrului care reglementează relaţiile dintre Uniunea Europeană şi partenerii săi mediteraneeni.

(2) Aceste aspecte reprezintă un element esenţial al acordului de asociere. Ele vor fi discutate în mod corespunzător în cadrul diferitelor organisme prevăzute de acord.

(3) Politica de vecinătate îşi stabileşte obiective ambiţioase, bazate pe recunoaşterea angajamentului reciproc faţă de valori comune care includ, printre altele, democraţia, statul de drept, respectarea şi promovarea drepturilor omului în ansamblul lor, inclusiv dreptul la dezvoltare.

(4) Relaţiile UE cu ţările sud-mediteraneene se caracterizează printr-o vitalitate sporită, generată de punerea în aplicare a acordurilor euro-mediteraneene, a planurilor de acţiune de vecinătate, precum şi de continuarea parteneriatului euro-mediteraneean. Punerea în aplicare a priorităţilor parteneriatului euro-mediteraneean cu fiecare ţară în parte şi apropierea legislaţiilor acestor ţări în ceea ce priveşte aceste priorităţi necesită o supraveghere pe bază regulată.

(5) Relaţiile şi cooperarea cu ţările mediteraneene se pot dezvolta luând în considerare competenţele UE, coerenţa şi echilibrul de ansamblu al Procesului de la Barcelona, precum şi caracteristicile şi necesităţile fiecărei ţări mediteraneene.

(6) Consiliul de asociere a hotărât deja înfiinţarea unor subcomitete ale Comitetului de asociere UE-Tunisia în scopul de a asigura un cadru instituţional adecvat pentru punerea în aplicare şi consolidarea cooperării.

(7) Articolul 84 din acordul de asociere prevede constituirea unor grupuri de lucru sau organisme necesare pentru punerea în aplicare a acordului,

DECIDE:

Articolul 1

(1) Se instituie subcomitetul "Drepturile omului şi democraţie" pe lângă Comitetul de asociere UE-Tunisia (denumit în continuare "comitetul de asociere").

Regulamentul de procedură al subcomitetului figurează în anexă.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...