Back

Banca Centrală Europeană - BCE

Acordul nr. 512/2004 de cooperare între Banca Centrală Europeană - BCE - şi Organizaţia Internaţională a Poliţiei Judiciare - INTERPOL (2004/C 134/06) Număr celex: 32004X0512(01)

În vigoare de la 12.05.2004

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ACORD DE COOPERARE
între Banca Centrală Europeană - BCE - şi Organizaţia Internaţională
a Poliţiei Judiciare - INTERPOL (2004/C 134/06)

PREAMBUL

Organizaţia Internaţională a Poliţiei Judiciare - Interpol ("Interpol"), organizaţie internaţională cu sediul la adresa 200, quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, Franţa, reprezentată de secretarul său general Ronald K. Noble,

şi

Banca Centrală Europeană ("BCE") cu sediul la Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germania, reprezentată de preşedintele său, Jean-Claude Trichet,

denumite colectiv "părţile" sau individual "partea",

împărtăşind hotărârea comună de a combate ameninţările provenind din falsificarea monedei euro în general şi dorind să-şi coordoneze eforturile în cadrul misiunilor care le sunt încredinţate şi să coopereze, în conformitate cu competenţele lor respective, în special în domeniul detectării bancnotelor euro falsificate,

recunoscând că Interpolul este responsabil cu asigurarea şi promovarea celei mai largi asistenţe reciproce posibile între autorităţile de poliţie judiciară în limitele legislaţiei existente în ţările în cauză şi în spiritul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului,

considerând că Interpol a contribuit la dezvoltarea cooperării internaţionale directe pentru prevenirea şi sancţionarea falsificării de monedă în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei de la Geneva din 20 aprilie 1929 privind stoparea falsificării de monedă1,

reamintind că BCE are dreptul exclusiv de a autoriza emiterea de bancnote în statele membre ale Uniunii Europene care au adoptat euro ca monedă unică şi că acest drept exclusiv include responsabilitatea pentru protecţia monedei euro împotriva falsificării,

recunoscând că BCE joacă un rol activ în prevenirea şi detectarea falsificării monedei euro,

luând act de faptul că Orientarea BCE/1999/3 privind unele dispoziţii referitoare la bancnotele euro, astfel cum a fost modificată la 26 august 19992, a instituit Centrul de analiză a falsificării de monedă ("CAFM") în cadrul BCE cu scopul de a centraliza analiza tehnică a bancnotelor euro falsificate şi datele despre falsificarea monedei euro; de faptul că Baza de date pentru monedă falsificată ("BDMF") a BCE, instituită prin aceeaşi Orientare BCE/1999/3, a fost redenumită Sistemul de monitorizare a falsificării de monedă prin Decizia BCE/2001/11 din 8 noiembrie 2001 privind unele condiţii referitoare la accesul la Sistemul de supraveghere a falsificării de monedă ("SSFM")3; precum şi de faptul că Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecţiei monedei euro împotriva falsificării4, în special articolul 3, prevede că BCE culege şi stochează date tehnice şi statistice referitoare la bancnotele şi monedele metalice euro falsificate descoperite în ţări nemembre,

Luând în considerare faptul că utilizatorii autorizaţi ai sistemului de comunicaţii al Interpol includ în prezent birourile şi sub-birourile naţionale centrale ale Interpol, birourile subregionale, oficiul de legătură de la Bangkok şi Misiunea ONU Interimară de Administrare în Kosovo, precum şi faptul că utilizatorii autorizaţi ai SSFM sunt autorităţile naţionale competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv centrele naţionale de analiză şi centrele naţionale de analiză a monedelor metalice, precum şi, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului şi ca urmare a încheierii unor înţelegeri şi acorduri bilaterale adecvate, Comisia Europeană, Centrul European Tehnic şi Ştiinţific, Oficiul European de Poliţie (Europol) şi autorităţile sau centrele desemnate ale ţărilor terţe,

luând act de faptul că BCE poate, de asemenea, să acorde acces în viitor Interpolului la SSFM în condiţii ce urmează a fi stabilite de către părţi şi

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...