Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1236/2005 privind comerţul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura şi alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante Număr celex: 32005R1236

În vigoare de la 30.07.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1236/2005 AL CONSILIULUI
din 27 iunie 2005
privind comerţul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate
pentru a impune pedeapsa capitală, tortura şi alte pedepse sau
tratamente crude, inumane sau degradante

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană, respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale constituie unul dintre principiile comune statelor membre. Comunitatea a decis, aşadar, în 1995, să considere respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale un element esenţial al relaţiilor sale cu ţările terţe. S-a decis introducerea unei clauze în acest sens în orice acord comercial nou, de cooperare şi de asociere cu caracter general pe care aceasta îl încheie cu ţările terţe.

(2) Articolul 5 din Declaraţia universală a drepturilor omului, articolul 7 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi articolul 3 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale prevăd o interdicţie necondiţionată şi globală a oricărui act de tortură, a oricărei pedepse sau a oricărui tratament crud, inuman şi degradant. Alte dispoziţii, în special Declaraţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva torturii3 şi Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite din 1984 împotriva torturii şi a altor pedepse şi tratamente crude, inumane şi degradante, obligă statele membre să împiedice actele de tortură.

(3) Articolul 2 alineatul (2) din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene4 prevede că nici o persoană nu poate fi condamnată la pedeapsa capitală sau executată. La 29 iunie 1998, Consiliul a aprobat "orientările pentru politica Uniunii Europene în privinţa ţărilor terţe în ceea ce priveşte pedeapsa capitală" şi a decis că Uniunea Europeană va face eforturi în vederea abolirii universale a pedepsei capitale.

(4) Articolul 4 din carta respectivă prevede că nicio persoană nu poate fi supusă torturii, nici pedepselor şi tratamentelor inumane sau degradante. La 9 aprilie 2001, Consiliul a aprobat "orientările pentru politica Uniunii Europene în privinţa ţărilor terţe în ceea ce priveşte tortura şi alte pedepse sau tratamente crude, inumane şi degradante". Aceste orientări fac trimitere la adoptarea în 1998 a codului de conduită al Uniunii Europene în ceea ce priveşte exporturile de arme şi a altor activităţi în curs care urmăreau introducerea la nivelul Uniunii Europene a controalelor exporturilor de echipamente paramilitare ca exemple de măsuri care urmăresc să contribuie în mod eficient la prevenirea torturii şi a altor pedepse sau tratamente crude, inumane şi degradante în cadrul politicii externe şi de securitate comune. Aceste orientări prevăd, de asemenea, că trebuie impus ţărilor terţe să împiedice utilizarea şi producţia, precum şi comerţul cu echipamente concepute pentru tortură şi alte pedepse sau tratamente crude, inumane şi degradante şi să împiedice utilizarea abuzivă a oricărui alt echipament în acest scop. În afară de aceasta, ele indică faptul că interzicerea pedepselor crude, inumane şi degradante impune limite clare recurgerii la pedeapsa capitală. De aceea, în conformitate cu aceste texte, pedeapsa capitală nu se consideră în niciun caz o sancţiune legitimă.

(5) În rezoluţia sa privind tortura şi alte pedepse sau tratamente crude, inumane şi degradante, adoptată la 25 aprilie 2001 şi susţinută de statele membre ale Uniunii Europene, Comisia pentru drepturile omului a Organizaţiei Naţiunilor Unite a invitat membrii ONU să ia măsuri adecvate, în special legislative, pentru a împiedica şi a interzice, între altele, exportul de materiale concepute special pentru tortură şi alte pedepse sau tratamente crude, inumane şi degradante. Acest punct a fost confirmat prin rezoluţiile adoptate la 16 aprilie 2002, la 23 aprilie 2003, la 19 aprilie 2004 şi la 19 aprilie 2005.

(6) La 3 octombrie 2001, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie5 privind al doilea raport anual al Consiliului, întocmit în aplicarea punctului 8 din dispozitivul Codului de conduită al Uniunii Europene în materie de exporturi de armament, cerând Comisiei să acţioneze rapid pentru a propune un mecanism comunitar adecvat care să interzică promovarea, comerţul şi exporturile de echipamente de poliţie şi de securitate a căror utilizare este în mod intrinsec crudă, inumană sau degradantă şi să se asigure că acest mecanism comunitar permite suspendarea transferului de echipamente ale căror efecte medicale sunt puţin cunoscute şi de echipamente a căror utilizare practică a demonstrat un risc important de abuzuri sau de răniri nejustificate.

(7) Ar trebui, aşadar, să se instaureze norme comunitare de reglementare a comerţului cu ţările terţe cu bunuri susceptibile de a fi utilizate în vederea impunerii pedepsei capitale şi cu bunuri susceptibile de a fi utilizate în vederea aplicării torturii şi a altor pedepse sau tratamente crude, inumane şi degradante. Aceste norme contribuie la promovarea respectului pentru viaţa şi drepturile fundamentale ale omului şi servesc la protejarea principiilor etice ale societăţii. Acestea ar trebui să garanteze că operaţiunile economice comunitare nu obţin niciun profit din comerţul care fie încurajează, fie facilitează într-un alt mod aplicarea unor politici în domeniul pedepsei capitale sau al torturii sau al altor pedepse şi tratamente crude, inumane şi degradante care nu sunt compatibile cu orientările relevante ale Uniunii Europene, cu Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene şi cu convenţiile şi tratatele internaţionale.

(8) În sensul prezentului regulament, ar trebui aplicate definiţiile torturii şi ale altor pedepse şi tratamente crude, inumane şi degradante care se găsesc în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite din 1984 împotriva torturii şi a altor pedepse şi tratamente crude, inumane şi degradante şi în Rezoluţia 3542 (XXX) a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Aceste definiţii ar trebui interpretate ţinându-se seama de jurisprudenţa referitoare la interpretarea termenilor corespunzători care se găsesc în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi în documentele relevante adoptate de Uniunea Europeană sau de statele sale membre ale acesteia.

(9) Se consideră necesar să se interzică exporturile şi importurile de echipamente care nu au nicio altă utilizare practică decât cea de a impune pedeapsa capitală, tortura şi alte pedepse sau tratamente crude, inumane şi degradante.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...