Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 750/2005 privind nomenclatura ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile de comerţ exterior al Comunităţii şi de comerţ între statele membre (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32005R0750

În vigoare de la 19.05.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 750/2005 AL COMISIEI
din 18 mai 2005
privind nomenclatura ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile de
comerţ exterior al Comunităţii şi de comerţ între statele membre
(Text cu relevanţă pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la schimbul de mărfuri între Comunitate şi statele membre, pe de o parte, şi statele terţe, pe de altă parte1, în special articolul 9,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2081/2003 al Comisiei din 27 noiembrie 2003 privind nomenclatura ţărilor şi a teritoriilor pentru statisticile comerţului exterior al Comunităţii şi ale comerţului dintre statele membre2 a stabilit versiunea valabilă la 1 ianuarie 2004 a nomenclaturii respective.

(2) Codificarea alfabetică a ţărilor şi teritoriilor trebuie să se bazeze pe standardul ISO alpha 2 în vigoare, în măsura în care acesta este compatibil cu cerinţele legislaţiei comunitare.

(3) Este necesară identificarea separată a Serbiei, Muntenegrului şi Kosovo (astfel cum este definită de Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite din 10 iunie 1999) pentru gestionarea acordurilor privind comerţul cu produse textile încheiate între unele dintre aceste teritorii şi Comunitatea Europeană. De asemenea, condiţiile prevăzute de dispoziţiile comunitare cu privire la declaraţia de origine a mărfurilor în schimburile comerciale cu ţările terţe fac necesară crearea unui cod specific pentru determinarea originii comunitare a mărfurilor.

(4) Este oportun, prin urmare, să se stabilească o nouă versiune a acestei nomenclaturi care să ţină seama de aceste elemente noi, precum şi de anumite schimbări intervenite în raport cu anumite coduri.

(5) Este de dorit să se prevadă o perioadă de tranziţie care să permită anumitor state membre să se adapteze la modificările introduse de către reglementările comunitare privind renunţarea la utilizarea codurilor numerice. Este esenţial, pentru simplificare, ca această perioadă de tranziţie să se încheie la momentul punerii în aplicare a dispoziţiilor de revizuire a normelor privind documentul administrativ unic.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru statistici privind schimbul de mărfuri cu terţe ţări.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 118, 25.5.1995, p. 10. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...