Back

Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

Instrucţiunile practice privind acţiunile directe şi recursurile Număr celex: 32003Q0416(01)

În vigoare de la 16.04.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CURTEA DE JUSTIŢIE
INSTRUCŢIUNI PRACTICE
privind acţiunile directe şi recursurile

CURTEA DE JUSTIŢIE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

în temeiul articolului 125a din regulamentul de procedură,

întrucât:

(1) În interesul bunei desfăşurări a procedurilor în cazul acţiunilor directe şi recursurilor, este necesar să se pună la dispoziţia agenţilor şi avocaţilor care reprezintă părţile în faţa Curţii instrucţiuni practice privind depunerea memoriilor, precum şi privind pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor.

(2) Aceste instrucţiuni reiau, explică şi completează anumite dispoziţii ale regulamentului de procedură şi trebuie să permită agenţilor şi avocaţilor care reprezintă părţile să ia în considerare constrângerile care se impun Curţii, în special ca urmare a gestionării electronice a documentelor şi a necesităţilor legate de traducere şi de interpretare.

(3) În temeiul regulamentului de procedură şi al instrucţiunilor pentru grefier, grefierul primeşte actele de procedură, se asigură de conformitatea acestora cu dispoziţiile regulamentului şi asistă Curtea şi camerele, în special, în organizarea şedinţelor. În îndeplinirea sarcinilor sale, grefierul se asigură de respectarea de către agenţi şi avocaţi a prezentelor instrucţiuni practice solicitând, dacă este cazul, îndreptarea neregulilor de formă în documentele care nu sunt conforme cu acestea sau invitând agentul sau avocatul în cauză să se conformeze acestora.

(4) Reprezentanţii agenţilor statelor membre şi ai instituţiilor în cadrul procedurilor în faţa Curţii, precum şi Consiliul Barourilor Uniunii Europene (CCBE) au fost ascultaţi cu ocazia redactării prezentelor instrucţiuni practice,

ADOPTĂ PREZENTELE INSTRUCŢIUNI PRACTICE:

UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE DE COMUNICARE

(1) O copie a actului de procedură original semnat poate fi transmisă grefei în conformitate cu articolul 37 alineatul (6) din regulamentul de procedură:

- fie prin fax [număr de fax (352) 43 37 66],

- fie prin document ataşat unui e-mail (adresă de e-mail: ecj.registry@curia.eu.int).

(2) În cazul transmiterii prin e-mail, se acceptă numai o copie scanată a actului original semnat. Un simplu fişier electronic sau un fişier care poartă o semnătură electronică ori o semnătură în facsimil realizată pe calculator nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la articolul 37 alineatul (6) din regulamentul de procedură.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...