Back

Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene

Instrucţiuni practice adresate părţilor Număr celex: 32002Q0404(01)

În vigoare de la 04.04.2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CURTEA DE JUSTIŢIE
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANŢĂ
INSTRUCŢIUNI PRACTICE ADRESATE PĂRŢILOR

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANŢĂ AL COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

în temeiul articolului 136a din regulamentul de procedură,

întrucât:

(1) În interesul bunei desfăşurări a procedurilor în faţa Tribunalului de Primă Instanţă (denumit în continuare "Tribunalul") şi pentru a facilita soluţionarea litigiilor în cele mai bune condiţii şi în cele mai scurte termene, este necesar să se pună la dispoziţia avocaţilor şi agenţilor părţilor instrucţiuni practice privind modul de depunere a memoriilor şi a actelor de procedură privind procedura scrisă în faţa Tribunalului.

(2) Aceste instrucţiuni reiau, explică şi completează anumite dispoziţii ale regulamentului de procedură al Tribunalului şi trebuie să permită avocaţilor şi agenţilor părţilor să ia ]n considerare constrângerile care se impun Tribunalului, în special ca urmare a necesităţilor legate de traducere şi a gestionării electronice a actelor de procedură.

(3) În temeiul instrucţiunilor pe care Tribunalul le-a dat grefierului său la data de 3 martie 1994 (JO L 78, 22 martie 1994, p. 32), astfel cum au fost modificate la 29 martie 2001 (JO L 119, 27 aprilie 2001, p. 2), grefierului îi revine sarcina de a asigura conformitatea documentelor depuse la dosar cu dispoziţiile Statutului Curţii, ale Regulamentului de procedură şi Instrucţiunilor practice pentru părţi adoptate de Tribunal, precum şi cu respectivele instrucţiuni pentru grefier şi, în special, de a solicita îndreptarea neregulilor de formă în memoriile şi documentele care nu sunt conforme cu acestea, iar în absenţa îndreptării neregulilor de formă, dacă este cazul,de a le refuza în cazul în care nu sunt conforme cu dispoziţiile Statutului Curţii sau ale regulamentului de procedură.

(4) Respectarea prezentelor instrucţiuni practice oferă avocaţilor şi agenţilor garanţia că memoriile şi documentele depuse de către aceştia pot fi tratate în mod corect de către Tribunal şi nu atrage după sine, în ceea ce priveşte aspectele reglementate de prezentele instrucţiuni, aplicarea articolului 90 litera (a) din regulamentul de procedură.

(5) Prezentele instrucţiuni practice au fost întocmite după consultarea reprezentanţilor agenţilor statelor membre şi ai instituţiilor care intervin în procedurile în faţa Tribunalului, precum şi a Consiliului Barourilor Uniunii Europene (CCBE) şi iau în considerare observaţiile acestora.

(6) Avocaţilor şi agenţilor li se recomandă, în mod special, să ia în considerare, de asemenea, de notele de îndrumare pentru procedura scrisă şi orală elaborate de grefier,

ADOPTĂ PREZENTELE INSTRUCŢIUNI PRACTICE:

I. UTILIZAREA MIJLOACELOR TEHNICE DE COMUNICARE

(1) O copie a actului de procedură original semnat poate fi transmisă grefei, în conformitate cu articolul 43 alineatul (6) din regulamentul de procedură:

- fie prin fax (352) 4303 2100,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...