Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul financiar din 27 martie 2003 aplicabil celui de-al nouălea Fond European de Dezvoltare Număr celex: 32003Q0401(01)

În vigoare de la 01.04.2003

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENT FINANCIAR
din 27 martie 2003
aplicabil celui de-al nouălea Fond European de Dezvoltare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului ţărilor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 20001 (denumit în continuare "acordul ACPCE"),

având în vedere Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea ţărilor şi teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană ("decizia de asociere peste mări")2,

având în vedere Acordul intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre, reuniţi în Consiliu, privind finanţarea şi administrarea ajutorului comunitar în temeiul protocolului financiar la Acordul de parteneriat între ţările din Africa, zona Caraibelor şi Pacific şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, semnat la Cotonou (Benin) la 23 iunie 2000, şi alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul CE3 (denumit în continuare "acordul intern"), în special articolul 31,

având în vedere propunerea Comisiei4,

având în vedere avizul Curţii de Conturi5,

având în vedere avizul Băncii Europene de Investiţii,

întrucât:

(1) Este necesar să se stabilească modalităţi de efectuare a plăţii pentru contribuţiile statelor membre la cel de-al nouălea Fond European de Dezvoltare (în continuare "FED"), instituit prin acordul intern, şi pentru alocarea asistenţei financiare pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul CE.

(2) Este necesar să se stabilească condiţiile în conformitate cu care Curtea de Conturi urmează să-şi exercite competenţele în privinţa FED.

(3) Dispoziţiile privind controlul Curţii de Conturi asupra resurselor gestionate de BEI respectă natura contractuală a acordului tripartit, după cum se prevede la articolul 248 din tratat.

(4) Ar trebui stabilite reguli pentru tratamentul oricărui sold rămas din FED anterioare, în special în ceea ce priveşte modalităţile de transferare a acestora către cel de-al nouălea FED, alocarea acestora către diversele instrumente de cooperare prevăzute prin acordul ACP-CE sau prin decizia de asociere peste mări, precum şi normele de punere în aplicare a acestora.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...