Back

Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene

Decizia nr. 12/2005 privind accesul public la documentele Curţii de Conturi (2005/C 96/01) Număr celex: 32005D0012(01)

În vigoare de la 20.04.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA NR. 12-2005
din 10 martie 2005
privind accesul public la documentele Curţii de Conturi
(2005/C 96/01)

CURTEA DE CONTURI A COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere regulamentul său de procedură1, în special articolul 30,

având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene2, în special articolul 143 alineatul 2 şi articolul 144 alineatul 1,

întrucât:

Tratatul privind Uniunea Europeană consacră conceptul de transparenţă la articolul 1 al doilea paragraf, afirmând că Tratatul marchează o nouă etapă în procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei, în care deciziile se iau într-un mod cât mai transparent posibil şi cât mai aproape posibil de cetăţean.

În declaraţia comună3 referitoare la Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei4, Parlamentul European, Consiliul şi Comisia solicită celorlalte instituţii să adopte norme interne privind accesul public la documente care să ţină seama de principiile şi limitele stabilite în regulamentul menţionat.

Dispoziţiile prevăzute de Decizia nr. 18/97 a Curţii de Conturi de stabilire de norme interne privind prelucrarea cererilor de acces la documentele deţinute de Curte5 sunt anterioare Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 şi ar trebui revizuite ţinând seama de regulamentul menţionat şi de jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă.

Transparenţa consolidează legitimitatea, eficacitatea şi responsabilitatea administraţiei, întărind astfel principiile democraţiei. În acest scop ar trebui promovate bunele practici administrative privind accesul la documente.

Cu toate acestea, anumite interese publice şi private ar trebui protejate prin excepţii de la principiul accesului public la documente. În special, trebuie respectate în mod corespunzător standardele internaţionale de audit privind natura confidenţială a informaţiilor referitoare la audit,

DECIDE:

___________

1 JO L 18, 20.1.2005, p. 1.

2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...