Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 751/2007 privind aderarea Bulgariei şi a României la Convenţia cu privire la combaterea actelor de corupţie care implică funcţionari ai Comunităţilor Europene sau funcţionari ai statelor membre ale Uniunii Europene, încheiată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană Număr celex: 32007D0751

În vigoare de la 22.11.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Actul de aderare din 2005,

având în vedere Actul de aderare din 2005 (denumit în continuare "actul de aderare"), în special articolul 3 alineatul (4),

având în vedere recomandarea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Convenţia privind combaterea actelor de corupţie care implică funcţionari ai Comunităţilor Europene sau funcţionari ai statelor membre ale Uniunii Europene (denumită în continuare "Convenţia privind combaterea actelor de corupţie care implică funcţionari"), încheiată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană, a fost semnată la Bruxelles la 26 mai 1997 şi a intrat în vigoare la 28 septembrie 2005.

(2) Ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Slovenia şi Slovacia şi-au depus instrumentele de aderare la Convenţia privind combaterea actelor de corupţie care implică funcţionari.

(3) Articolul 3 alineatul (3) din Actul de aderare prevede că România şi Bulgaria aderă la convenţiile şi protocoalele încheiate între statele membre, enumerate în anexa I la Actul de aderare, care cuprinde, printre altele, Convenţia privind combaterea actelor de corupţie care implică funcţionari. Acestea urmează să intre în vigoare pentru Bulgaria şi România la o dată stabilită de către Consiliu.

(4) În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Actul de aderare, Consiliul urmează să efectueze toate modificările necesare impuse de aderarea la aceste convenţii şi protocoale,

DECIDE:

Articolul 1

Convenţia privind combaterea actelor de corupţie care implică funcţionari intră în vigoare pentru Bulgaria şi România în prima zi din prima lună care urmează datei de adoptare a prezentei decizii.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...