Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 742/2007 privind stabilirea criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru pompe de căldură acţionate electric, pompe de căldură acţionată cu gaze şi pompe de căldură cu absorbţie acţionată cu gaze [notificată cu numărul C(2007) 5492] (Text cu relevanţă pentru SEE) (2007/742/CE) Număr celex: 32007D0742

În vigoare de la 20.11.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare, în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf şi anexa V punctul 2 al şaselea paragraf,

după consultarea Comisiei Uniunii Europene pentru acordarea etichetei ecologice,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs având caracteristici care îi permit să contribuie în mod semnificativ la îmbunătăţirea unor aspecte esenţiale de mediu.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 dispune că criteriile specifice de etichetare ecologică, întocmite pe baza criteriilor elaborate de Comisiei Uniunii Europene pentru acordarea etichetei ecologice, urmează a fi stabilite în funcţie de grupele de produse.

(3) Criteriile ecologice, precum şi condiţiile de evaluare şi verificare aferente sunt valabile pentru o perioadă de trei ani.

(4) Măsurile stipulate în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Grupul de produse "pompe de căldură acţionate electric, pompe de căldură acţionată cu gaze şi pompe de căldură cu absorbţie acţionată cu gaze" include pompe de căldură care transformă energia existentă din aer, sol sau apă în căldură utilă pentru încălzirea clădirilor sau pentru procesul invers de răcire a clădirilor. O "pompă de căldură" reprezintă dispozitivul sau setul de dispozitive astfel cum este livrat de producător sau de importator către distribuitor, comerciant sau instalator. Această livrare poate să includă sau nu livrarea de pompe de circulaţie la locul de imersie sau sursă, dar în calcularea valorilor coeficientului de performanţă (COP) consumul de energie al pompelor de circulaţie va fi tot timpul luat în considerare, în conformitate cu standardul EN 14511:2004 (dacă producătorul nu poate furniza informaţii, se ia în considerare o valoare de referinţă). În cazul pompelor de căldură cu absorbţie acţionată cu gaze, metodologia va fi în conformitate cu standardul EN 12309-2:2000.

Grupul de produse va include doar pompele de căldură acţionate electric, pompele de căldură acţionată cu gaze şi pompele de căldură cu absorbţie acţionată cu gaze având o capacitate de încălzire maximă de 100 kW.

Grupul de produse "pompe de căldură acţionate electric, pompe de căldură acţionată cu gaze şi pompe de căldură cu absorbţie acţionată cu gaze" nu va include următoarele:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...