Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1299/2007 privind recunoaşterea grupărilor de producători în sectorul hameiului (versiune codificată) Număr celex: 32007R1299

În vigoare de la 07.11.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1299/2007 AL COMISIEI
din 6 noiembrie 2007
privind recunoaşterea grupărilor de producători în sectorul hameiului
(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1952/2005 al Consiliului din 23 noiembrie 2005 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul hameiului şi de abrogare a regulamentelor (CEE) nr. 1696/71, (CEE) nr. 1037/72, (CEE) nr. 879/73 şi (CEE) nr. 1981/82(1), în special articolul 17,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 1351/72 al Comisiei din 28 iunie 1972 privind recunoaşterea grupărilor de producători în sectorul hameiului(2) a fost modificat de mai multe ori(3) şi în mod substanţial. Este necesar, pentru motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice regulamentul menţionat.

(2) Condiţiile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1952/2005 pentru recunoaşterea unei grupări de producători de hamei implică mai ales aplicarea normelor comune de producţie şi de introducere pe piaţă în prima etapă de comercializare, precum şi justificarea existenţei unei activităţi economice viabile. Aceste condiţii trebuie specificate.

(3) Pentru asigurarea unei anumite uniformităţi în procedura administrativă, este necesar să se regleze anumite detalii privind cererea, acordarea şi retragerea recunoaşterii.

(4) Pentru informarea statelor membre şi a tuturor părţilor interesate, este util să se prevadă publicarea, la începutul fiecărui an calendaristic, a unei liste a grupărilor care au fost recunoscute în cursul anului anterior şi a celor cărora li s-a retras recunoaşterea oficială în cursul aceleiaşi perioade.

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a hameiului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 314, 30.11.2005, p. 1.

(2) JO L 148, 30.6.1972, p. 13. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 3858/87 (JO L 363, 23.12.1987, p. 27).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...