Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 789/2006 privind procedurile de consultare şi de informare în domeniile asigurării creditului, al garanţiilor şi al creditelor financiare (Versiune codificată) Număr celex: 32006D0789

În vigoare de la 18.11.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 13 noiembrie 2006
privind procedurile de consultare şi de informare în domeniile
asigurării creditului, al garanţiilor şi al creditelor financiare
(Versiune codificată)
(2006/789/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 133,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(2),

întrucât:

(1) Decizia 73/391/EEC a Consiliului din 3 decembrie 1973 privind procedurile de consultare şi de informare în domeniile asigurării creditului, al garanţiilor şi al creditelor financiare(3) a fost modificată substanţial(4). Este necesar ca, în scopul clarităţii şi raţionalităţii, decizia menţionată anterior să fie codificată.

(2) Prin decizia din 27 septembrie 1960(5), Consiliul a instituit un Grup de coordonare a politicilor referitoare la asigurarea creditului, la garanţii şi la creditele financiare.

(3) Este necesar să fie prevăzute proceduri de consultare şi de informare în domeniile asigurării creditului, al garanţiilor şi al creditelor financiare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO C 226 E, 15.9.2005, p. 43.

(2) JO C 302, 07.12.2004, p. 19.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...