Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia nr. 779/2006 privind măsurile de sănătate animală tranzitorii de control a pestei porcine clasice în România [notificată cu numărul C(2006) 5387] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006D0779

În vigoare de la 15.11.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 14 noiembrie 2006
privind măsurile de sănătate animală tranzitorii de control
a pestei porcine clasice în România
[notificată cu numărul C(2006) 5387]
(Text cu relevanţă pentru SEE)
(2006/779/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Bulgariei şi României, în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi României, în special articolul 42,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieţei interne1, în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii şi produse în vederea realizării pieţei interne2, în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1) Directiva 2001/89/CE a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind măsurile comunitare pentru controlul pestei porcine clasice3 introduce măsuri comunitare minime de combatere a acestei boli. Aceasta stabileşte măsurile care trebuie luate în caz de apariţie a unui focar de pestă porcină clasică. Aceste măsuri prevăd, în special, că statele membre trebuie să prezinte Comisiei, în urma confirmării unui caz primar de pestă porcină clasică la porci sălbatici, un plan privind măsurile luate pentru eradicarea bolii. De asemenea, această directivă prevede vaccinarea de urgenţă a porcilor din exploataţiile de porcine şi a porcilor sălbatici.

(2) În 2006 România a notificat Comisiei apariţia frecventă de focare de pestă porcină clasică în exploataţiile de porcine situate pe teritoriul său. De asemenea, boala a apărut şi este încă prezentă la porcii sălbatici.

(3) Ca răspuns la apariţia acestor focare, România a luat măsuri de control a pestei porcine clasice în conformitate cu dispoziţiile Directivei 2001/89/CE.

(4) De asemenea, România a prezentat Comisiei, pentru aprobare, un plan de eradicare a pestei porcine clasice şi planuri de vaccinare de urgenţă a porcilor din exploataţiile de porcine şi a porcilor sălbatici împotriva acestei boli.

(5) În ceea ce priveşte comerţul cu porci vii, material seminal porcin, ovule şi embrioni de porc, precum şi cu carne proaspătă de porc, preparate din carne şi produse din carne sau conţinând carne de porc, situaţia epidemiologică din România este în continuare susceptibilă de a expune exploataţiile porcine aflate în Comunitate la un risc pentru sănătatea animală.

(6) Ţinând seama de aderarea României şi de situaţia epidemiologică actuală, este necesară aplicarea măsurilor comunitare pe întreg teritoriul României pentru o perioadă de tranziţie de nouă luni, începând de la data aderării, în ceea ce priveşte transportul către alte state membre de porci vii, material seminal porcin, ovule şi embrioni de porc, precum şi de carne proaspătă de porc, preparate din carne şi produse din carne sau conţinând carne de porc.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...