Back

Comisia Comunităţilor Europene

Decizia din 9 noiembrie 2006 de armonizare a spectrului de frecvenţe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acţiune [notificată cu numărul C(2006) 5304] (Text cu relevanţă SEE) (2006/771/CE) Număr celex: 32006D0771(01)

În vigoare de la 11.11.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA COMISIEI
din 9 noiembrie 2006
de armonizare a spectrului de frecvenţe radio în vederea utilizării
de dispozitive cu rază mică de acţiune
[notificată cu numărul C(2006) 5304]
(Text cu relevanţă SEE)
(2006/771/CE)

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvenţe radio)1, în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Dată fiind folosirea lor foarte răspândită în Comunitatea Europeană şi în lume, dispozitivele cu rază mică de acţiune au un rol tot mai important în economie şi în viaţa de zi cu zi a cetăţenilor, cu diferite tipuri de aplicaţii cum ar fi alarmele, echipamente pentru comunicaţii locale, dispozitive pentru deschiderea uşilor sau implanturi medicale. Dezvoltarea aplicaţiilor pe baza dispozitivelor cu rază mică de acţiune în Comunitatea Europeană ar putea, de asemenea, contribui la îndeplinirea anumitor obiective politice comunitare, precum realizarea pieţei interne, promovarea inovării şi a cercetării şi dezvoltarea societăţii informaţionale.

(2) Dispozitivele cu rază mică de acţiune sunt în mod caracteristic produse destinate vânzării în masă şi/sau portabile, care pot fi luate şi folosite cu uşurinţă peste hotare; prin urmare, diferenţele privind condiţiile de acces în spectrul de frecvenţe radio împiedică circulaţia liberă a acestora, cresc costurile de producţie şi creează riscul interferenţei dăunătoare cu alte aplicaţii şi servicii radio. Pentru a folosi avantajele pieţei interne pentru acest tip de dispozitiv, pentru a sprijini competitivitatea industriei prelucrătoare din UE prin creşterea economiilor de scară şi micşorarea costurilor pentru consumatori, spectrul de frecvenţe radio trebuie, prin urmare, pus la dispoziţie în Comunitate pe baza condiţiilor tehnice armonizate.

(3) Întrucât acest tip de dispozitiv foloseşte spectrul de frecvenţe radio cu putere mică de emisie şi putere de emisie cu rază mică de acţiune, posibilitatea de a interfera cu alţi utilizatori ai spectrului de frecvenţe radio este foarte limitată. Prin urmare, astfel de dispozitive pot folosi benzi de frecvenţă cu alte servicii care sunt sau nu supuse autorizării, fără a produce interferenţe dăunătoare şi pot coexista cu alte dispozitive cu rază mică de acţiune. Prin urmare, folosirea lor nu ar trebui să supusă autorizării individuale în temeiul Directivei 2002/20/CE2 (Directiva privind autorizarea). În plus, serviciile de radiocomunicaţii, astfel cum sunt definite în regulamentul privind radiocomunicaţiile al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, au prioritate faţă de dispozitivele cu rază mică de acţiune şi nu li se impune să asigure protecţia unor anumite tipuri de dispozitive cu rază mică de acţiune contra interferenţei. Întrucât utilizatorilor de dispozitive cu rază mică de acţiune nu li se poate garanta, în consecinţă, nicio protecţie contra interferenţei, este responsabilitatea producătorilor de dispozitive cu rază mică de acţiune să asigure protecţia acestor dispozitive contra interferenţei dăunătoare a serviciilor de radiocomunicaţii, precum şi contra altor dispozitive cu rază mică de acţiune, care funcţionează în conformitate cu reglementările comunitare sau naţionale aplicabile. În temeiul Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora (Directiva R&TTE)3, producătorii ar trebui să se asigure că dispozitivele cu rază mică de acţiune folosesc în mod eficient spectrul de frecvenţe radio, astfel încât să evite interferarea dăunătoare cu alte dispozitive cu rază mică de acţiune.

(4) Un număr semnificativ de astfel de dispozitive sunt deja clasificate sau probabil vor fi clasificate în viitor ca echipamente de "Categoria 1" în temeiul Deciziei 2000/299/CE a Comisiei din 6 aprilie 2000 de stabilire a clasificării iniţiale a echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii şi a identificatorilor asociaţi4, adoptată în temeiul Directivei R&TTE, articolul 4 alineatul (1). Decizia 2000/299/CE recunoaşte echivalenţa interfeţelor radio care îndeplinesc condiţiile "Categoriei 1", astfel încât echipamentele radio pot fi introduse pe piaţă şi pot fi puse în funcţiune fără restricţii în întreaga Comunitate.

(5) Deoarece disponibilitatea spectrului de frecvenţe radio armonizat şi a condiţiilor asociate de utilizare determină clasificarea la "Categoria 1", prezenta decizie va consolida într-o mai mare măsură continuitatea acestei clasificări odată realizată.

(6) Prin urmare, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din decizia privind spectrul de frecvenţe radio, la data de 11 martie 2004 Comisia a emis un mandat5 pentru CEAPT pentru a armoniza utilizarea frecvenţelor pentru dispozitivele cu rază mică de acţiune. În replică la acest mandat, în raportul său6 din 15 noiembrie 2004, CEAPT a stabilit lista cu măsuri voluntare de armonizare care există în Comunitatea Europeană pentru dispozitivele cu rază mică de acţiune şi a declarat că este necesar un angajament mai ferm al statelor membre pentru a asigura stabilitatea juridică a armonizării frecvenţelor realizată de CEAPT. În consecinţă, este necesar să se stabilească un mecanism pentru ca astfel de măsuri de armonizare să fie obligatorii din punct de vedere juridic în Comunitatea Europeană.

(7) Statele membre pot permite, la nivel naţional, ca echipamentele în cauză să funcţioneze în condiţii mai permisive decât cele specificate de prezenta decizie. Cu toate acestea, în acest caz, aceste echipamente nu ar putea funcţiona fără restricţii în întreaga Comunitate şi, prin urmare, ar fi considerate echipamente de "Categoria 2", conform clasificării din Directiva R&TTE.

(8) Armonizarea în temeiul prezentei directive nu exclude posibilitatea pentru un stat membru să aplice, în cazuri justificate, perioade de tranziţie sau aranjamente privind partajarea spectrului de frecvenţe radio, în temeiul deciziei privind spectrul radio, articolul 4 alineatul (5). Aceste situaţii ar trebui menţinute la nivel minim, deoarece ar limita avantajele clasificării la "Categoria 1".

(9) Prezenta decizie de armonizare tehnică generală se aplică fără a aduce atingere măsurilor tehnice de armonizare din Comunitatea Europeană care se aplică anumitor benzi şi tipuri de dispozitive, precum Decizia 2004/545/CE a Comisiei din 8 iulie 2004 privind armonizarea spectrului radioelectric în banda de frecvenţe de 79 GHz în vederea utilizării de către sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile în Comunitate7, Decizia 2005/50/CE a Comisiei din 17 ianuarie 2005 privind armonizarea spectrului în banda de frecvenţe de 24 GHz în vederea utilizării pe durată limitată de către sistemele radar cu rază scurtă de acţiune pentru automobile în Comunitate8, Decizia 2005/513/CE a Comisiei privind folosirea armonizată a spectrului radio în banda de frecvenţă de 5 GHz pentru punerea în funcţiune a sistemelor de acces fără fir, inclusiv reţelele radio locale (WAS/RLAN)9 sau Decizia 2005/928/CE a Comisiei din 20 decembrie 2005 privind armonizarea benzii de frecvenţe 169, 4-169, 8125 MHz în cadrul Comunităţii10.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...