Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia din 10 noiembrie 2006 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (BCE/2006/17) (2006/888/CE) Număr celex: 32006D0017(01)

În vigoare de la 11.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 10 noiembrie 2006
privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene
(BCE/2006/17) (2006/888/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 26.2,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2002/11 din 5 decembrie 2002 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene1 (BCE) necesită modificări semnificative. De la 1 ianuarie 2007, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) foloseşte abordarea economică definită de Orientarea BCE/2006/16 din 10 noiembrie 2006 privind cadrul legal pentru procedurile contabile şi de raportare financiară din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale2 pentru înregistrarea operaţiunilor de schimb valutar, a instrumentelor financiare exprimate în monedă străină şi a dobânzilor acumulate aferente. Din motive de claritate, este de dorit reformarea deciziei într-un singur text.

(2) Deciziile BCE/2002/11, BCE/2005/12 şi BCE/2006/3, care sunt înlocuite de prezenta decizie, trebuie să fie abrogate,

DECIDE:

___________

1 JO L 58, 3.3.2003, p. 38. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia BCE/2006/3 (JO L 89, 28.3.2006, p. 56).

2 A se vedea pagina ... din prezentul Jurnal Oficial.

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1 Definiţii

(1) În sensul prezentei decizii, "Eurosistemul" şi "băncile centrale naţionale" (BCN) au acelaşi înţeles cu termenii folosiţi la articolul 1 din Orientarea BCE/2006/16.

(2) Alţi termeni tehnici folosiţi în prezenta decizie au acelaşi înţeles cu termenii folosiţi în anexa II la Orientarea BCE/2006/16.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...