Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 681/2007 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare (APC) dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la APC Număr celex: 32007D0681

În vigoare de la 25.10.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI ŞI A COMISIEI
din 9 octombrie 2007
privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare
(APC) dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe
de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, privind aderarea
Republicii Bulgaria şi a României la APC (2007/681/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ŞI COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 44 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) ultima teză, articolul 55, articolul 57 alineatul (2), articolul 71, articolul 80 alineatul (2), articolele 93, 94, 133 şi 181a, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) teza a doua şi cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 101 al doilea paragraf,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi a României, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere aprobarea Consiliului, acordată în conformitate cu articolul 101 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1) Protocolul la Acordul de parteneriat şi cooperare (APC) dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la APC(1), a fost semnat în numele Comunităţii Europene şi al statelor sale membre la 17 aprilie 2007 în conformitate cu Decizia 2007/546/CE a Consiliului(2).

(2) Până la intrarea sa în vigoare, protocolul s-a aplicat cu titlu provizoriu producând efecte de la 1 ianuarie 2007.

(3) Protocolul ar trebui aprobat,

DECID:

___________

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...