Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1986/2006 privind accesul la Sistemul de informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) al serviciilor care răspund, în statele membre, de înmatricularea vehiculelor Număr celex: 32006R1986

În vigoare de la 28.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1986/2006 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 20 decembrie 2006
privind accesul la Sistemul de informaţii Schengen din a doua
generaţie (SIS II) al serviciilor care răspund, în statele membre,
de înmatricularea vehiculelor

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 71,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) În temeiul Directivei 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule3, statele membre îşi oferă asistenţă în vederea punerii în aplicare a directivei menţionate anterior şi pot schimba informaţii pe plan bilateral sau multilateral în special în vederea verificării, înaintea fiecărei înmatriculări a unui vehicul, a situaţiei legale a acestuia în statul membru unde era înmatriculat până atunci. Această verificare poate însemna recurgerea la o reţea electronică.

___________

1 JO C 65, 17.3.2006, p. 27.

2 Avizul Parlamentului European din 25 octombrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

3 JO L 138, 1.6.1999, p. 57. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei (JO L 16.1.2004, p. 29).

(2) Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 şi Decizia 2006/000/JAI a Consiliului din ... privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)1 2 constituie baza legislativă necesară pentru coordonarea SIS II, bază de date utilizată în comun de statele membre şi care conţine, între altele, date referitoare la autovehiculele cu o capacitate cilindrică mai mare de 50 cm3, date referitoare la remorcile cu o greutate neîncărcată mai mare de 750 kg şi la rulote, precum şi date referitoare la certificatele de înmatriculare şi la plăcile de înmatriculare care au fost furate, sustrase, pierdute sau invalidate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...