Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1934/2006 privind stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu ţările industrializate şi celelalte ţări şi teritorii cu venituri ridicate Număr celex: 32006R1934

În vigoare de la 30.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1934/2006 AL CONSILIULUI
din 21 decembrie 2006
privind stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu ţările
industrializate şi celelalte ţări şi teritorii cu venituri ridicate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 181 A,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) În ultimii zece ani, Comunitatea a continuat să consolideze relaţiile bilaterale cu un număr mare de ţări industrializate şi alte ţări şi teritorii cu venituri ridicate din diverse regiuni ale lumii, în special din America de Nord, din Asia de Est şi din Australasia, dar şi din Asia de Sud-Est şi din regiunea Golfului. În plus, aceste relaţii s-au extins la un ansamblu din ce în ce mai mare de subiecte şi domenii, atât în sfera economică, cât şi dincolo de aceasta.

(2) Este în interesul Comunităţii să îşi intensifice relaţiile cu ţările şi teritoriile industrializate ale căror structuri şi valori politice, economice şi instituţionale sunt adesea apropiate de ale sale şi care sunt parteneri importanţi în relaţiile politice şi comerciale bilaterale, precum şi agenţi importanţi în forurile internaţionale şi în materie de guvernanţă mondială. Acest lucru va constitui un factor important pentru consolidarea rolului şi poziţiei Uniunii Europene în lume, pentru consolidarea instituţiilor multilaterale şi pentru contribuţia adusă echilibrului şi dezvoltării economiei mondiale şi a sistemului internaţional.

(3) Uniunea Europeană şi ţările industrializate şi celelalte ţări şi teritorii cu venituri ridicate au convenit să consolideze relaţiile dintre ele şi să coopereze în domeniile în care împărtăşesc interese comune prin diverse instrumente bilaterale, precum acorduri, declaraţii, planuri de acţiune şi alte documente similare.

(4) În conformitate cu principiile stabilite în aceste instrumente bilaterale, Comunitatea pune în aplicare o politică de cooperare în vederea creării unui mediu favorabil desfăşurării şi dezvoltării relaţiilor dintre Comunitate şi aceste ţări şi teritorii. Activităţile de cooperare vor contribui la consolidarea prezenţei şi imaginii Europei în aceste ţări, la încurajarea schimburilor, în special pe plan economic, comercial, universitar sau cultural, şi la interacţiunea dintre diverşi agenţi ai celor două părţi.

(5) Uniunea Europeană este fondată pe principiile democraţiei, statului de drept, bunei guvernări şi respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Acţiunile întreprinse de Comunitate în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie la obiectivul general care constă în dezvoltarea şi consolidarea acestor principii în ţările şi regiunile partenere prin intermediul dialogului şi al cooperării.

(6) Promovarea, în cadrul unui instrument unic, a diverselor iniţiative de cooperare bilaterală cu ţările industrializate şi celelalte ţări şi teritorii cu venituri ridicate va permite crearea unor economii de scară, a unor efecte de sinergie şi îmbunătăţirea eficacităţii şi imaginii acţiunii comunitare.

(7) În vederea îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament, este necesară adoptarea unei abordări diferenţiate şi punerea la punct a unei cooperări cu ţările partenere, cooperare care să ţină seama de cadrul economic, social şi politic ale acestora, precum şi de interesele, strategiile şi priorităţile proprii Comunităţii.

(8) Prezentul regulament presupune abrogarea Regulamentului (CE) nr. 382/2001 al Consiliului din 26 februarie 2001 privind punerea în aplicare a proiectelor de promovare a cooperării şi relaţiilor comerciale între Uniunea Europeană şi ţările industrializate din America de Nord, Extremul Orient şi Australasia şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1035/19991.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...