Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1966/2006 privind înregistrarea şi comunicarea electronică a datelor referitoare la activităţile de pescuit şi dispozitivele de teledetecţie Număr celex: 32006R1966

În vigoare de la 30.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) Nr. 1066/2006 AL CONSILIULUI
din 21 decembrie 2006
privind înregistrarea şi comunicarea electronică a datelor referitoare
la activităţile de pescuit şi dispozitivele de teledetecţie

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului1 stabileşte un cadru destinat să asigure conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor pescăreşti în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului.

(2) Obiectivele legate de conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor pescăreşti se realizează prin îndeplinirea condiţiilor care reglementează accesul la ape şi la resurse, şi anume prin limitarea capturilor şi reducerea efortului de pescuit, precum şi prin adoptarea de măsuri referitoare la tehnicile de pescuit, uneltele de pescuit şi dimensiunile capturilor.

(3) Prin urmare, pentru o gestionare judicioasă a posibilităţilor de pescuit şi pentru realizarea obiectivelor menţionate, este necesar controlul activităţilor de pescuit prin cele mai adecvate mijloace. Controlul cantităţilor capturate se realizează, în principal, prin colectarea de informaţii privind capturile, debarcările, transbordările, transporturile şi vânzările, în timp ce controlul efortului de pescuit se realizează în principal prin colectarea de informaţii privind caracteristicile navei, timpul consacrat pescuitului şi uneltele utilizate. De asemenea, tehnologiile de control de la distanţă permit autorităţilor abilitate pentru controlul activităţilor de pescuit să detecteze prezenţa navelor într-o zonă dată. Combinarea tuturor acestor mijloace permite obţinerea de informaţii mai precise.

(4) Articolul 22 alineatul (1) şi, respectiv, articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 prevăd că în 2004 Consiliul urmează să decidă cu privire la obligaţia de înregistrare şi transmitere electronică a informaţiilor relevante referitoare la activităţile de pescuit, inclusiv debarcarea sau transbordarea capturilor şi borderourile de vânzări, precum şi la obligaţia de instalare a unui dispozitiv de teledetecţie.

(5) Statele membre şi alte ţări au realizat în ultimii ani proiecte pilot privind înregistrarea şi comunicarea electronică, precum şi teledetecţia. Aceste proiecte s-au dovedit a fi eficace şi rentabile.

(6) În conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului2, comandanţii navelor de pescuit comunitare ţin un jurnal de bord pentru activităţile lor.

(7) Articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 prevede că produsele pescăreşti se vând de pe nava de pescuit numai cumpărătorilor înregistraţi sau la licitaţii înregistrate.

(8) Articolul 9 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 prevede că centrele de licitaţie sau alte organisme sau persoane autorizate de către statele membre, care sunt responsabile cu prima comercializare a produselor pescăreşti, prezintă, la prima vânzare, un borderou de vânzări autorităţilor competente pe teritoriul cărora are loc prima comercializare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...