Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1348/2000 privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială Număr celex: 32000R1348

În vigoare de la 30.06.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI CE nr. 1348/2000
din 29 mai 2000
privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor
judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 61 lit. (c) şi art. 67 alin. (1),

având în vedere propunerea Comiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(3),

întrucât:

(1) Uniunea şi-a stabilit ca obiectiv menţinerea şi dezvoltarea sa ca spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, în cadrul căruia este asigurată libera circulaţie a persoanelor. Pentru realizarea treptată a unui astfel de spaţiu, Comunitatea trebuie să adopte, între altele, măsuri referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă în vederea unei bune funcţionări a pieţei interne.

(2) Buna funcţionare a pieţei interne impune necesitatea ameliorării şi accelerării transmiterii actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială, în scopul notificării sau comunicării între statele membre.

(3) Acest subiect intră în prezent în domeniul de aplicare a art. 65 din Tratat.

(4) În conformitate cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii enunţate în art. 5 din Tratat, obiectivele prezentului regulament nu pot fi suficient realizate de către statele membre, ele putând fi, în consecinţă, mai bine realizate la nivel comunitar. Prezentul regulament nu depăşeşte limitele a ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestor obiective.

(5) Consiliul, printr-un act din 26 mai 1997(4), a redactat textul unei convenţii privind notificarea sau comunicarea în statele membre ale Uniunii Europene a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială şi a recomandat adoptarea acesteia de către statele membre în conformitate cu normelor constituţionale ale acestora. Această convenţie nu a intrat în vigoare. Este necesară asigurarea continuităţii rezultatelor obţinute în cadrul negocierilor pentru încheierea convenţiei. Cea mai mare parte a conţinutului prezentului regulament este preluată, în mod substanţial, din convenţie.

(6) Eficacitatea şi celeritatea acţiunilor judiciare în materie civilă presupun ca transmiterea actelor judiciare şi extrajudiciare să se efectueze în mod direct şi prin mijloace rapide între autorităţile locale desemnate de statele membre. Cu toate acestea, statele membre îşi pot arăta intenţia de a desemna doar o singură autoritate de origine sau de destinaţie sau o autoritate care să îndeplinească ambele funcţii de-a lungul unei perioade de cinci ani. Acest mandat poate fi totuşi reînnoit din cinci în cinci ani.

(7) Celeritatea transmiterii justifică utilizarea tuturor mijloacelor ce se impun, cu respectarea anumitor condiţii privind lizibilitatea şi fidelitatea actului primit. Securitatea transmiterii impune ca actul ce urmează a fi transmis să fie însoţit de un formular ce se completează în limba locului unde se face notificarea sau comunicarea sau într-o altă limbă acceptată de către statul membru în cauză.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...