Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1347/2000 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia responsabilităţii parentale faţă de copiii comuni Număr celex: 32000R1347

În vigoare de la 30.06.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) NR. 1347/2000
din 29 mai 2000
privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor
judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia
responsabilităţii parentale faţă de copiii comuni

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 61 lit. (c) şi art. 67 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Parlamentului European(2),

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social(3),

întrucât:

(1) Statele membre şi-au stabilit obiectivul de a menţine şi dezvolta Uniunea ca spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în care este asigurată libera circulaţie a persoanelor. Pentru a institui treptat un astfel de spaţiu, Comunitatea urmează să adopte, printre altele, măsurile în domeniul cooperării judiciare în materie civilă necesare pentru o bună funcţionare a pieţei interne;

(2) Buna funcţionare a pieţei interne implică necesitatea de a îmbunătăţi şi simplifica libera circulaţie a hotărârilor judecătoreşti în materie civilă;

(3) Această problemă intră acum în domeniul de aplicare a art. 65 din Tratat;

(4) Anumite diferenţe între normele naţionale în materie de competenţă şi de recunoaştere îngreunează libera circulaţie a persoanelor, precum şi buna funcţionare a pieţei interne. În consecinţă, se justifică adoptarea unor dispoziţii vizând unificarea normelor conflictuale în materie matrimonială şi în materia responsabilităţii parentale, astfel încât să se simplifice formalităţile pentru recunoaşterea rapidă şi automată şi executarea hotărârilor judecătoreşti;

(5) În conformitate cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii prevăzute în art. 5 din Tratat, obiectivele prezentului regulament nu pot fi îndeplinite adecvat de către statele membre şi pot, prin urmare, să fie îndeplinite mai bine la nivel comunitar. Prezentul regulament nu se referă decât la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor respective;

(6) Consiliul, printr-un act(4) din 28 mai 1998, a elaborat textul unei convenţii privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi a recomandat statelor membre să îl adopte în conformitate cu normele lor constituţionale. Este oportun să se asigure continuitatea rezultatelor în cadrul negocierilor pentru încheierea convenţiei. Conţinutul prezentului regulament preia în mare măsură textul convenţiei, dar prezentul regulament conţine un număr de dispoziţii noi care nu există în convenţie, astfel încât să se asigure coerenţa cu anumite dispoziţii ale propunerii de regulament cu privire la competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială;

(7) Pentru realizarea obiectivului liberei circulaţii în cadrul Comunităţii a hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia responsabilităţii parentale, este necesar şi oportun ca recunoaşterea transfrontalieră a competenţelor şi a hotărârilor judecătoreşti în materie de desfacere a căsătoriei şi de responsabilitate parentală faţă de copiii comuni să fie reglementaţi de un instrument juridic comunitar având un caracter obligatoriu şi aplicabilitate directă;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...