Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 115/2006 privind dreptul de închiriere şi de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale (versiune codificată) Număr celex: 32006L0115

În vigoare de la 27.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/115/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 12 decembrie 2006
privind dreptul de închiriere şi de împrumut şi anumite drepturi
conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii
intelectuale (versiune codificată)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul (2) şi articolele 55 şi 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din Tratat1,

întrucât:

1) Directiva 92/100/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere şi de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale2 a fost modificată substanţial de mai multe ori3. Din motive de claritate şi raţionalitate, directiva menţionată ar trebui codificată.

2) Închirierea şi împrumutul de opere care fac obiectul dreptului de autor şi de obiecte protejate prin drepturi conexe capătă o importanţă crescândă, în special pentru autorii, artiştii interpreţi sau executanţi şi producătorii de fonograme şi de filme. Pirateria devine o ameninţare din ce în ce mai gravă.

3) Protecţia corespunzătoare, prin drepturile de închiriere şi de împrumut, a operelor care fac obiectul dreptului de autor şi a obiectelor protejate prin drepturi conexe, precum şi protecţia obiectelor prin dreptul de fixare, dreptul de distribuţie, dreptul de radiodifuziune şi televiziune şi dreptul de comunicare publică pot fi considerate, în consecinţă, ca având o importanţă fundamentală pentru dezvoltarea economică şi culturală a Comunităţii.

4) Dreptul de autor şi protecţia conferită prin drepturile conexe trebuie să se adapteze realităţilor economice noi, cum ar fi noile forme de exploatare.

5) Pentru continuitatea activităţii creatoare şi artistice a autorilor şi artiştilor interpreţi sau executanţi este necesar ca aceştia să primească un venit corespunzător, iar investiţiile necesare, în special pentru producţia de fonograme şi de filme, sunt extrem de ridicate şi de riscante. Numai o protecţie juridică adecvată a titularilor de drepturi permite garantarea efectivă a posibilităţilor de a primi acest venit şi de a amortiza aceste investiţii.

6) Aceste activităţi creatoare, artistice şi de impresariat sunt desfăşurate, în mare măsură, de persoane care desfăşoară activităţi independente. Exercitarea acestor activităţi trebuie să fie uşurată prin asigurarea unei protecţii armonizate din punct de vedere juridic în Comunitate. În măsura în care aceste activităţi constituie în principal servicii, prestarea acestora trebuie să fie facilitată în egală măsură prin crearea unui cadru juridic armonizat în Comunitate.

7) Se impune armonizarea legislaţiilor statelor membre într-un mod care să nu contravină respectării convenţiilor internaţionale pe care sunt fondate legislaţiile referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe din numeroase state membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...