Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 114/2006 privind publicitatea înşelătoare şi comparativă (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006L0114

În vigoare de la 27.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/114/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 12 decembrie 2006
privind publicitatea înşelătoare şi comparativă (versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 84/450/CEE a Consiliului din 10 septembrie 1984 privind publicitatea înşelătoare şi comparativă3 a fost modificată substanţial în repetate rânduri4. Din motive de claritate şi de raţionalitate, directiva respectivă ar trebui codificată.

(2) Există mari neconcordanţe între legislaţiile în vigoare în statele membre în materie de publicitate înşelătoare. Întrucât publicitatea depăşeşte frontierele statelor membre, are un efect direct asupra bunei funcţionări a pieţei interne.

(3) Publicitatea înşelătoare şi comparativă ilegală poate duce la denaturarea concurenţei în cadrul pieţei interne.

(4) Publicitatea, indiferent dacă determină sau nu încheierea unui contract, afectează situaţia economică a consumatorilor şi a comercianţilor.

(5) Diferenţele între legislaţia statelor membre privind publicitatea înşelătoare împiedică realizarea de campanii publicitare în afara graniţelor naţionale, afectând prin aceasta libera circulaţie a mărfurilor şi a prestării de servicii.

(6) Realizarea pieţei interne presupune o gamă largă de posibilităţi de alegere. Deoarece comercianţii şi consumatorii pot şi trebuie să beneficieze cât mai mult posibil de piaţa internă şi de faptul că publicitatea este un mijloc foarte important pentru crearea unor debuşeuri reale pentru toate bunurile şi serviciile, pe întreg teritoriul comunitar, dispoziţiile de fond care reglementează forma şi conţinutul publicităţii comparative ar trebui să fie uniforme, iar condiţiile pentru utilizarea publicităţii comparative în statele membre ar trebui armonizate. În cazul în care aceste condiţii sunt îndeplinite, aceasta va contribui la scoaterea în evidenţă, de o manieră obiectivă, a calităţii diferitelor produse comparabile. De asemenea, publicitatea comparativă poate stimula concurenţa între furnizorii de bunuri şi servicii, în beneficiul consumatorului.

(7) Trebuie să se stabilească criterii minime şi obiective pentru a determina dacă publicitatea este înşelătoare sau nu.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...