Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 113/2006 privind calitatea apelor conchilicole (versiune codificată) Număr celex: 32006L0113

În vigoare de la 27.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/113/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 12 decembrie 2006
privind calitatea apelor conchilicole (versiune codificată)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat1,

întrucât:

(1) Directiva 79/923/CEE a Consiliului din 30 octombrie 1979 privind calitatea apelor conchilicole2 a fost modificată substanţial3. Din motive de claritate şi de raţionalitate, directiva respectivă ar trebui codificată.

(2) Protecţia şi îmbunătăţirea mediului necesită măsuri concrete de protejare a apelor, inclusiv a apelor conchilicole, împotriva poluării.

(3) Este necesară protejarea anumitor populaţii de moluşte împotriva diferitelor consecinţe dăunătoare ale deversării substanţelor poluante în mare.

(4) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de al Şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu4 prevede elaborarea în comun a obiectivelor de calitate, stabilindu-se diferitele cerinţe pe care un anumit mediu trebuie să le îndeplinească, inter alia definirea parametrilor pentru apă, inclusiv pentru apele conchilicole.

(5) Neconcordanţele între dispoziţiile în vigoare din diferite state membre privind calitatea apelor conchilicole pot crea condiţii inegale de concurenţă, afectând astfel, în mod direct, funcţionarea pieţei interne.

(6) În scopul atingerii obiectivelor prezentei directive, statele membre trebuie să desemneze apele cărora li se aplică şi să stabilească valorile limită corespunzătoare anumitor parametri. Apele astfel desemnate trebuie să se conformeze respectivelor valori în termen de şase ani de la desemnare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...