Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia-cadru nr. 960/2006 privind simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene Număr celex: 32006F0960

În vigoare de la 29.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIE-CADRU 2006/960/JAI A CONSILIULUI
din 18 decembrie 2006
privind simplificarea schimbului de informaţii şi date operative între
autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre ale Uniunii Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 30 alineatul (1) literele (a) şi (b) şi articolul 34 alineatul (2) litera (b),

având în vedere iniţiativa Regatului Suediei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

întrucât:

(1) Unul dintre obiectivele fundamentale ale Uniunii este de a oferi cetăţenilor săi un nivel înalt de securitate în cadrul unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie.

(2) Acest obiectiv trebuie realizat prin prevenirea şi combaterea criminalităţii prin intermediul unei cooperări mai strânse între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre, cu respectarea principiilor şi a normelor referitoare la drepturile omului, la libertăţile fundamentale şi la statul de drept care stau la baza Uniunii şi care sunt comune tuturor statelor membre.

(3) Schimbul de informaţii şi date operative privind criminalitatea şi activităţile infracţionale constituie fundamentul unei cooperări în domeniul aplicării legii în cadrul Uniunii şi concură la realizarea obiectivului global care vizează îmbunătăţirea siguranţei cetăţenilor Uniunii.

(4) Accesul rapid la informaţii şi date operative precise şi actualizate este esenţial pentru a permite autorităţilor de aplicare a legii să depisteze, să prevină şi să cerceteze criminalitatea şi activităţile infracţionale, în special într-un spaţiu în cadrul căruia s-au eliminat controalele la frontierele interne. Având în vedere că activităţile infractorilor se desfăşoară în ilegalitate, este necesar să fie ţinute sub supraveghere şi informaţiile cu privire la acestea să fie schimbate într-un mod deosebit de rapid.

(5) Este important ca posibilităţile de care dispun autorităţile de aplicare a legii de a obţine de la celelalte state membre informaţii şi date operative privind marea criminalitate şi actele teroriste din alte state membre să poată fi percepute într-o manieră orizontală şi nu în termeni de diferenţe în ceea ce priveşte clasificarea infracţiunilor sau repartizarea competenţelor între autorităţile de aplicare a legii şi autorităţile judiciare.

(6) În prezent, procedurile formale, structurile administrative şi obstacolele juridice impuse de legislaţiile statelor membre constituie o piedică serioasă în calea schimbului eficient şi rapid de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a legii. Această stare de lucruri este inacceptabilă pentru cetăţenii Uniunii Europene care solicită mai multă securitate şi o aplicare mai eficientă a legilor, apărându-se totodată drepturile omului.

(7) Autorităţile de aplicare a legii ar trebui să poată solicita şi obţine informaţii şi date operative de la alte state membre în diverse stadii ale investigaţiilor, de la colectarea de date operative în materie penală până la cercetarea penală. Statele membre au sisteme diferite în această privinţă şi prezenta decizie-cadru nu are ca scop să le modifice. Cu toate acestea, cu privire la anumite tipuri de informaţii sau de date operative, se urmăreşte să se procedeze astfel încât anumite date operative sau informaţii care sunt esenţiale pentru autorităţile de aplicare a legii să poată fi schimbate în mod rapid în cadrul Uniunii.

(8) Absenţa unui cadru juridic comun care să favorizeze schimbul eficient şi rapid de informaţii şi date operative între autorităţile de aplicare a legii ale statelor membre reprezintă o lacună care ar trebui remediată. Prin urmare, Consiliul Uniunii Europene estimează că este necesar să se adopte un instrument juridic obligatoriu privind simplificarea schimbului de informaţii şi date operative. Prezenta decizie-cadru nu aduce atingere instrumentelor actuale sau viitoare care permit extinderea obiectivelor acesteia sau facilitarea procedurilor de schimb de informaţii sau date operative, precum Convenţia din 18 decembrie 1997, semnată pe baza articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană privind asistenţa reciprocă şi cooperarea între autorităţile vamale.1

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...