Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1004/2006 privind încheierea Acordurilor bilaterale între Comunitatea Europeană şi Republica Bulgaria şi, respectiv, România de prevedere a unei proceduri de informare în domeniul reglementărilor tehnice şi normelor privind serviciile societăţii informaţionale Număr celex: 32006D1004

În vigoare de la 30.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 21 decembrie 2006
privind încheierea Acordurilor bilaterale între Comunitatea
Europeană şi Republica Bulgaria şi, respectiv, România de
prevedere a unei proceduri de informare în domeniul
reglementărilor tehnice şi normelor privind serviciile
societăţii informaţionale (2006/1004/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 133 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât Acordurile bilaterale dintre Comunitatea Europeană şi Republica Bulgaria şi, respectiv, România de prevedere a unei proceduri de informare în domeniul reglementărilor tehnice şi normelor privind serviciile societăţii informaţionale au fost negociate şi ar trebui aprobate,

DECIDE:

Articolul 1

Acordurile bilaterale dintre Comunitatea Europeană şi Republica Bulgaria şi, respectiv, România de prevedere a unei proceduri de informare în domeniul reglementărilor tehnice şi normelor privind serviciile societăţii informaţionale sunt aprobate în numele Comunităţii.

Textul acordurilor şi al anexelor lor se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Preşedintele Consiliului este autorizat să numească persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze acordul prin care Comunitatea îşi asumă obligaţii şi să transmită, în numele Comunităţii, notificarea prevăzută la articolul 16 din acorduri1.

Textul acordurilor şi al anexelor lor se anexează la prezenta decizie.

___________

1 Data intrării în vigoare a acordurilor se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatul General al Consiliului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...