Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene a somaţiei de plată Număr celex: 32006R1896

În vigoare de la 30.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1896/2006 AL
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 12 decembrie 2006
de instituire a unei proceduri europene a somaţiei de plată

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 61 litera (c),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Comunitatea şi-a propus ca obiectiv menţinerea şi dezvoltarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în cadrul căruia se asigură libera circulaţie a persoanelor. Pentru instituirea progresivă a acestui spaţiu, Comunitatea trebuie să adopte, printre altele, măsuri în domeniul cooperării judiciare în materii civile care au o incidenţă transfrontalieră şi care sunt necesare bunei funcţionări a pieţei interne.

(2) În conformitate cu articolul 65 litera (c) din tratat, aceste măsuri trebuie să urmărească eliminarea obstacolelor din calea bunei desfăşurări a procedurilor civile, favorizând, în cazul în care este nevoie, compatibilitatea regulilor de procedură civilă care se aplică în statele membre.

(3) Consiliul European reunit la Tampere la 15 şi 16 octombrie 1999 a invitat Consiliul şi Comisia să elaboreze noi acte normative privind elementele care contribuie la facilitarea cooperării judiciare şi la ameliorarea accesului la justiţie şi a menţionat explicit, în acest context, somaţiile de plată.

(4) Consiliul şi Comisia au adoptat împreună, la 30 noiembrie 2000, un program de măsuri privind punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială3. În anumite domenii, în special în domeniul creanţelor necontestate, acest program prevede posibilitatea instituirii în comunitate a unei proceduri specifice, uniformă sau armonizată, în vederea obţinerii unei hotărâri judecătoreşti. Acesta a fost continuat prin Programul de la Haga, adoptat de către Consiliul European la 5 noiembrie 2004, care prevede că lucrările referitoare la procedura europeană a somaţiei de plată vor fi continuate în mod activ.

(5) La 20 decembrie 2002, Comisia a adoptat o Carte Verde cu privire la o procedură europeană a somaţiei de plată şi cu privire la măsuri de simplificare şi accelerare a litigiilor referitoare la sume de mică importanţă. Publicarea acestei Cărţi Verzi a însemnat lansarea unei consultări referitoare la obiectivele şi caracteristicile pe care ar trebui să le aibă o procedură europeană uniformă sau armonizată de recuperare a creanţelor necontestate.

(6) Recuperarea rapidă şi eficientă a creanţelor care nu fac obiectul niciunei contestaţii juridice are o importanţă primordială pentru operatorii economici ai Uniunii Europene, deoarece întârzierile la plată constituie una din principalele cauze de insolvabilitate, care ameninţă continuitatea activităţii întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii, ceea ce provoacă pierderea a numeroase locuri de muncă.

(7) Toate statele membre încearcă să rezolve problema multiplelor recuperări de creanţe necontestate, majoritatea elaborând o procedură simplificată a somaţiei de plată, dar conţinutul legislaţiei interne şi eficienţa procedurilor naţionale variază considerabil de la un stat membru la altul. De asemenea, procedurile actuale sunt adesea fie inadmisibile fie neaplicabile în litigiile transfrontaliere.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...