Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (2006/C 139/01) Număr celex: 32006Q0614(01)

În vigoare de la 14.06.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ACORD INTERINSTITUŢIONAL
între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina
bugetară şi buna gestiune financiară (2006/C 139/01)

PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ŞI COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

denumite în continuare "instituţiile",

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Scopul prezentului acord este de a pune în aplicare disciplina bugetară şi a îmbunătăţi funcţionarea procedurii bugetare anuale şi cooperarea dintre instituţii în domeniul bugetar, precum şi de a asigura o bună gestiune financiară.

2. Disciplina bugetară în sensul prezentului acord se referă la totalitatea cheltuielilor. Ea este obligatorie pentru toate instituţiile pe durata în care prezentul acord este în vigoare.

3. Prezentul acord nu aduce atingere competenţelor bugetare deţinute de instituţii, în conformitate cu tratatele. Atunci când se face trimitere la prezentul punct, Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată şi Parlamentul European cu majoritatea membrilor şi trei cincimi din voturile exprimate, în conformitate cu regulile de votare prevăzute la articolul 272 alineatul (9) paragraful al cincilea din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (denumit în continuare "Tratatul CE").

4. În cazul apariţiei unei revizuiri a tratatului având implicaţii bugetare în perioada cadrului financiar multianual 2007-2013 (denumit în continuare "cadru financiar"), se efectuează în mod corespunzător ajustările necesare.

5. Orice modificare a dispoziţiilor prezentului acord necesită consimţământul tuturor instituţiilor. Modificările cadrului financiar trebuie efectuate în conformitate cu procedurile prevăzute în acest sens de prezentul acord.

6. Prezentul acord cuprinde trei părţi:

- Partea I cuprinde definiţia şi modalităţile de aplicare ale cadrului financiar şi se aplică pe durata cadrului financiar respectiv.

- Partea II se referă la îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale pe durata procedurii bugetare.

- Partea III cuprinde dispoziţii referitoare la buna gestiune financiară a fondurilor UE.

7. Atunci când consideră necesar şi în orice caz în momentul prezentării unei propuneri pentru un nou cadru financiar în conformitate cu punctul 30, Comisia prezintă un raport privind aplicarea prezentului acord, însoţit, după caz, de o propunere de modificare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...