Back

Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 16/2006 privind cadrul legal pentru procedurile contabile şi de raportare financiară din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale (BCE/2006/16) Număr celex: 32006O0016

În vigoare de la 11.12.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 10 noiembrie 2006
privind cadrul legal pentru procedurile contabile şi de raportare
financiară din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale
(BCE/2006/16) (2006/887/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.1, 14.3 şi 26.4,

având în vedere contribuţia Consiliului General al Băncii Centrale Europene (BCE) în temeiul articolului 47.2 liniuţele a doua şi a treia din statut,

întrucât:

(1) Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) se supune obligaţiilor de raportare în temeiul articolului 15 din statut.

(2) În temeiul articolului 26.3 din statut, Comitetul executiv al BCE întocmeşte un bilanţ consolidat al SEBC în scopuri analitice şi operaţionale.

(3) În temeiul articolului 26.4 din statut, Consiliul Guvernatorilor BCE stabileşte normele necesare pentru standardizarea procedurilor de raportare contabilă şi financiară a operaţiunilor întreprinse de băncile centrale naţionale (BCN) în vederea aplicării articolului 26 din statut.

(4) Publicarea datelor referitoare la bancnotele euro aflate în circulaţie, la remunerarea creanţelor/angajamentelor nete intra-Eurosistem rezultate din alocarea bancnotelor euro în cadrul Eurosistemului şi la venitul monetar trebuie armonizate în situaţiile financiare anuale publicate ale BCN. Elementele care trebuie armonizate sunt indicate cu un asterisc în anexele IV, VIII şi IX.

(5) Orientarea BCE/2002/10 din 5 decembrie 2002 privind cadrul legal pentru procedurile contabile şi de raportare financiară din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale1 necesită modificări semnificative. De la 1 ianuarie 2007 Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) foloseşte abordarea economică pentru înregistrarea operaţiunilor de schimb valutar, a instrumentelor financiare exprimate în monedă străină şi a dobânzilor acumulate asociate. Din motive de claritate, este necesar să se procedeze la o reformare a respectivei orientări într-un singur text,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

___________

1 JO L 58, 3.3.2003, p. 1.

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...