Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 668/2007 privind exercitarea în mod provizoriu de către Comunitatea Europeană a unor drepturi şi obligaţii similare celor acordate membrilor Organizaţiei Mondiale a Vămilor Număr celex: 32007D0668

În vigoare de la 18.10.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI
din 25 iunie 2007
privind exercitarea în mod provizoriu de către Comunitatea Europeană
a unor drepturi şi obligaţii similare celor acordate membrilor
Organizaţiei Mondiale a Vămilor (2007/668/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 133 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) La 19 martie 2001, Consiliul a decis să autorizeze Comisia să negocieze în numele Comunităţii Europene aderarea Comunităţii Europene la Organizaţia Mondială a Vămilor(1).

(2) Convenţia de instituire a Consiliului de Cooperare Vamală este de aşteptat să fie modificată de către Consiliul Organizaţiei Mondiale a Vămilor în cadrul celei de-a 109-a/110-a sesiuni, în iunie 2007, pentru a permite uniunilor vamale sau economice, inclusiv Comunităţii Europene, să devină membre ale Organizaţiei Mondiale a Vămilor.

(3) Statele membre ale Comunităţii Europene ar trebui să sprijine acest proiect de modificare, după adoptarea căruia de către Consiliul Organizaţiei Mondiale a Vămilor s-ar permite aderarea Comunităţii la convenţia modificată.

(4) Ca urmare a unor discuţii exploratorii cu Organizaţia Mondială a Vămilor, Comunitatea Europeană şi Organizaţia Mondială a Vămilor au examinat posibilitatea exercitării de către Comunitate, până la ratificarea Convenţiei de instituire a Consiliului de Cooperare Vamală, modificate, de către toţi membrii Organizaţiei Mondiale a Vămilor, a unor drepturi şi obligaţii similare celor care revin membrilor Organizaţiei Mondiale a Vămilor.

(5) Comunitatea Europeană îşi va putea asuma probabil aceste drepturi şi obligaţii în cadrul Convenţiei de instituire a Consiliului de Cooperare Vamală cu privire la aspecte de competenţa Comunităţii.

(6) Statele membre ale Comunităţii Europene îşi păstrează statutul în cadrul Organizaţiei Mondiale a Vămilor.

(7) Atât Comunitatea Europeană cât şi statele sale membre dispun de competenţe în domeniile aflate sub incidenţa Convenţiei de instituire a Consiliului de Cooperare Vamală.

(8) Trebuie stabilită poziţia Comunităţii pentru problemele care intră în competenţa sa. Pentru probleme care sunt parţial de competenţa Comunităţii, statele membre ale Comunităţii Europene ar trebui să încerce să adopte o poziţie comună pentru asigurarea unităţii reprezentării externe a Comunităţii Europene şi a statelor membre ale acesteia.

(9) În lumina celor de mai sus, Consiliul ar trebui să prevadă exercitarea, în mod provizoriu, de către Comunitatea Europeană a unor drepturi şi obligaţii similare celor acordate membrilor Organizaţiei Mondiale a Vămilor, inclusiv în ceea ce priveşte plata unei cotizaţii anuale,

DECIDE:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...