Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 643/2007 privind normele financiare ale Agenţiei Europene de Apărare şi normele privind achiziţiile publice şi contribuţiile financiare din bugetul operaţional al Agenţiei Europene de Apărare Număr celex: 32007D0643

În vigoare de la 12.10.2007 până la 04.08.2016, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Decizia nr. 1353/2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA 2007/643/PESC A CONSILIULUI
din 18 septembrie 2007
privind normele financiare ale Agenţiei Europene de Apărare şi normele
privind achiziţiile publice şi contribuţiile financiare din bugetul
operaţional al Agenţiei Europene de Apărare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acţiunea comună 2004/551/PESC a Consiliului din 12 iulie 2004 privind instituirea Agenţiei Europene de Apărare(1), în special articolul 18 alineatul (1),

întrucât:

(1) La 13 septembrie 2004, Consiliul a adoptat Decizia 2004/658/PESC privind dispoziţiile financiare aplicabile bugetului general al Agenţiei Europene de Apărare(2).

(2) La 21 noiembrie 2005, Consiliul a adoptat Decizia 2005/821/PESC de modificare a Deciziei 2004/658/PESC(3), care prevedea necesitatea reexaminării sau a modificării, după caz, a acestor dispoziţii financiare de către Comitetul director al agenţiei până la 31 decembrie 2006.

(3) La 13 noiembrie 2006, Comitetul director a adoptat Decizia 2006/29 (Cor.), care a modificat şi a înlocuit titlurile I, II şi IV ale "Dispoziţiilor financiare aplicabile bugetului general al agenţiei" existente cu "Normele financiare ale Agenţiei Europene de Apărare".

(4) La 14 decembrie 2006, Comitetul director a adoptat Decizia 2006/34, care a modificat şi a înlocuit titlul III al "Dispoziţiilor financiare aplicabile bugetului general al agenţiei" existente cu "Normele privind achiziţiile publice şi contribuţiile financiare din bugetul operaţional al Agenţiei Europene de Apărare".

(5) Cu ocazia adoptării deciziilor menţionate mai sus, Comitetul director a propus, de asemenea, Consiliului să îi confere, cu titlu permanent, competenţa de a modifica aceste norme.

(6) Noile norme financiare adoptate de către Comitetul director al agenţiei ar trebui confirmate şi Comitetului director i-ar trebui conferită competenţa de a reexamina şi modifica aceste norme, în anumite limite, dacă este necesar,

DECIDE:

___________

(1) JO L 245, 17.7.2004, p. 17.

(2) JO L 300, 25.9.2004, p. 52.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...