Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1186/2007 privind modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui şi al produselor lactate, în ceea ce priveşte repartizarea între livrări şi vânzări directe pentru România şi Bulgaria Număr celex: 32007R1186

În vigoare de la 11.10.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) NR. 1186/2007 AL COMISIEI
din 10 octombrie 2007
privind modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al
Consiliului de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui şi
al produselor lactate, în ceea ce priveşte repartizarea între
livrări şi vânzări directe pentru România şi Bulgaria

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui şi al produselor lactate(1), în special articolul 6 alineatul (1) al şaselea paragraf,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003, România şi Bulgaria au prezentat Comisiei cifrele privind livrările şi vânzările directe pentru 2006.

(2) Conform cifrelor respective şi ca urmare a evaluării efectuate de către Comisie, se impune adaptarea repartizării între livrări şi vânzări directe stabilite în tabelul de la anexa I litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 pentru România şi Bulgaria.

(3) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 trebuie modificat în consecinţă.

(4) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a laptelui şi a produselor lactate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 270, 21.10.2003, p. 123. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 336/2007 al Comisiei (JO L 88, 29.3.2007, p. 43).

Articolul 1

La anexa I litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003, tabelul se modifică după cum urmează:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...