Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1159/2000 privind acţiunile de informare şi publicitate pe care trebuie să le întreprindă statele membre în legătură cu intervenţiile Fondurilor Structurale Număr celex: 32000R1159

În vigoare de la 31.05.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1159/2000
din 30 mai 2000
privind acţiunile de informare şi publicitate pe care trebuie
să le întreprindă statele membre în legătură cu
intervenţiile Fondurilor Structurale

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene;

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1260/1999 din 21 iunie 1999 de stabilire a dispoziţiilor generale privind Fondurile Structurale1, în special art. 53 alin. (2),

întrucât:

(1) Art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 prevede măsuri de publicitate şi informare privind acţiunile Fondurilor Structurale;

(2) Art. 34 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 dispune că autoritatea de gestionare însărcinată cu punerea în practică a unei intervenţii structurale comunitare este responsabilă de respectarea obligaţiilor în materie de informare şi publicitate;

(3) Art. 46 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 precizează că autoritatea de gestionare are responsabilitatea de a asigura publicitatea intervenţiei şi în special de a informa potenţialii beneficiari finali, organizaţiile profesionale, partenerii economici şi sociali, organismele de promovare a egalităţii între sexe şi organizaţiile neguvernamentale privind posibilităţile oferite de intervenţie, precum şi de a informa opinia publică cu privire la rolul Comunităţii în sprijinul intervenţiei respective şi a rezultatelor acesteia;

(4) În conformitate cu alin. (3) din articolul menţionat, statele membre consultă Comisia şi o informează anual cu privire la iniţiativele luate în vederea informării şi publicităţii;

(5) În temeiul art. 18 alin. (3) şi a art. 19 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, pentru fiecare program operaţional şi pentru fiecare document unic de programare, programul de completare cuprinde măsurile care trebuie să asigure, conform art. 46, informarea şi publicitatea intervenţiei;

(6) Art. 35 alin. (3) lit. (e) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 dispune examinarea şi aprobarea de către comitetele de monitorizare a rapoartelor anuale şi a raportului final de realizare a intervenţiilor înainte de trimiterea lor la Comisie, şi, conform art. 37 alin. (2) din acelaşi regulament, aceste rapoarte conţin elemente privind dispoziţiile care trebuie adoptate de autoritatea de gestionare şi de comitetul de monitorizare în vederea asigurării calităţii şi eficienţei măsurilor luate pentru publicitatea intervenţiei. Art. 40 alin. (4) dispune în special ca rezultatele evaluărilor să fie puse la dispoziţia publicului, la cerere, după obţinerea acordului comitetului de monitorizare în ceea ce priveşte evaluarea la jumătatea perioadei prevăzută pentru cel târziu 31 decembrie 2003;

(7) Decizia Comisiei 94/342/CE din 31 mai 1994 privind acţiunile de informare şi publicitate ce trebuie întreprinse de statele membre în legătură cu intervenţiile Fondurilor Structurale şi ale Instrumentului Financiar de Orientare Pescicola (IFOP)2 rămâne în vigoare pentru asistenţa oferită în baza Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2052/88 din 24 iunie 1988 privind misiunile şi eficienţa Fondurilor Structurale, precum şi coordonarea activităţilor lor şi a operaţiunilor cu Banca Europeană de Investiţii şi cu celelalte instrumente financiare existente3, ultima dată modificat de Regulamentul (CE) nr. 3193/944, precum şi în baza regulamentelor adoptate în conformitate cu acesta din urmă;

(8) Comitetul menţionat în art. 147 din Tratat, comitetul structurilor agricole şi al dezvoltării rurale şi comitetul sectoarelor de pescuit şi acvacultură au fost consultate cu privire la prezentul regulament. Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului pentru dezvoltarea şi reconversia regiunilor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...