Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1010/2000 privind solicitări suplimentare de active de rezervă de schimb ale Băncii Centrale Europene Număr celex: 32000R1010

În vigoare de la 16.05.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1010/2000
din 8 mai 2000
privind solicitări suplimentare de active de rezervă de schimb
ale Băncii Centrale Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "statutu"), în special art. 30 alin. (4),

având în vedere recomandarea Băncii Centrale Europene (BCE)1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comisiei Comunităţilor Europene3,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 107 alin. (6) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene ("Tratatul") şi art. 42 din statut şi în condiţiile prevăzute în art. 122 alin. (5) din Tratat şi pct. 7 din Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

întrucât:

(1) Art. 30 alin. (1) din statut stipulează că băncile centrale naţionale ale statelor membre participante trebuie să furnizeze BCE active de rezervă de schimb, altele decât monedele statelor membre, euro, poziţii de rezervă la FMI şi DST, până la concurenţa unei sume echivalente cu 50 000 de milioane EUR.

(2) Art. 30 alin. (4) din statut prevede că BCE poate emite solicitări suplimentare de active de rezervă de schimb, peste limita prevăzută în art. 30 alin. (1) din statut, în limitele şi în condiţiile stabilite de Consiliu.

(3) Art. 123 alin. (1) din Tratat, coroborat cu art. 107 alin. (6), dispune ca imediat după 1 iulie 1998 Consiliul să adopte dispoziţiile menţionate în art. 30 alin. (4) din statut.

(4) Prezentul regulament stabileşte limita pentru solicitările suplimentare de active de rezervă de schimb, permiţând astfel Consiliului guvernatorilor BCE să decidă asupra solicitărilor efective în viitor pentru a reconstitui stocul de active de rezervă de schimb deja epuizate, fără ca stocul BCE să depăşească cuantumul maxim echivalent cu 50 000 de milioane EUR stabilit pentru transferurile iniţiale de active de rezervă de schimb de la BCN către BCE.

(5) Reconstituirea rezervelor de schimb nu trebuie să conducă la o majorare a capitalului subscris al BCE.

(6) Art. 30 alin. (4) din statut prevede că solicitările suplimentare de active de rezervă de schimb trebuie emise în conformitate cu art. 30 alin. (2) din statut; art. 30 alin. (2), coroborat cu art. 43 alin. (6) din statut şi pct. 10(b) din Protocolul privind anumite dispoziţii referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, prevede stabilirea contribuţiilor fiecăreia dintre băncile centrale naţionale proporţional cu cota sa din capitalul BCE subscris de băncile centrale naţionale ale statelor membre participante.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...