Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 44/2006 privind calitatea apelor dulci care necesită protecţie sau îmbunătăţiri în vederea întreţinerii vieţii piscicole (versiune codificată) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32006L0044

În vigoare de la 25.09.2006

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DIRECTIVA 2006/44/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 6 septembrie 2006
privind calitatea apelor dulci care necesită protecţie sau îmbunătăţiri
în vederea întreţinerii vieţii piscicole (versiune codificată)
(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat2,

întrucât:

(1) Directiva 78/659/CEE a Consiliului din 18 iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care necesită protecţie sau îmbunătăţiri în vederea întreţinerii vieţii piscicole3 a fost modificată în mod semnificativ de mai multe ori4. Este necesar ca, din motive de claritate şi raţionalitate, această Directivă să fie codificată.

(2) Protecţia şi îmbunătăţirea mediului necesită măsuri concrete pentru protejarea apelor împotriva poluării, inclusiv a apelor dulci care pot întreţine viaţa piscicolă.

(3) Este necesar din punct de vedere ecologic şi economic să se protejeze populaţiile piscicole împotriva diverselor consecinţe dăunătoare care rezultă din evacuarea de substanţe poluante în apă, cum ar fi, în special, reducerea numărului de peşti aparţinând anumitor specii şi chiar, în anumite cazuri, dispariţia unui număr de astfel de specii.

(4) Decizia nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire al celui de-al şaselea program comunitar de acţiune pentru mediu5 este concepută în scopul atingerii unor niveluri de calitate a apei de suprafaţă care nu produc efecte semnificative şi riscuri pentru mediu.

(5) Neconcordanţele între dispoziţiile aplicabile în diferitele state membre cu privire la calitatea apelor dulci care pot întreţine viaţa piscicolă pot conduce la condiţii inegale de concurenţă şi astfel să aibă o incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne.

(6) Pentru a se atinge obiectivele prezentei directive, este necesar ca statele membre să desemneze apele care intră sub incidenţa acesteia şi să stabilească valorile limită corespunzătoare anumitor parametri. Este necesar ca apele astfel desemnate să se conformeze acestor valori în termen de cinci ani de la desemnare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...