Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1655/2000 privind instrumentul financiar pentru mediu (LIFE) Număr celex: 32000R1655

În vigoare de la 28.07.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL
CONSILIULUI (CE) nr. 1655/2000
din 17 iulie 2000
privind instrumentul financiar pentru mediu (LIFE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,

în conformitate cu procedura stabilită la art. 251 din Tratat şi în temeiul textului comun aprobat de Comitetul de conciliere la 23 mai 20004,

întrucât:

1. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1973/92 din 21 mai 1992 privind instituirea unui instrument financiar pentru mediu (LIFE)5 a fost adoptat pentru a contribui la punerea în aplicare şi dezvoltarea politicii de mediu şi a legislaţiei de mediu.

2. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1973/92 a fost substanţial modificat de Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1404/966; în vederea contribuţiei la punerea în aplicare, la actualizarea şi la dezvoltarea politicii de mediu comunitare, precum şi a legislaţiei de mediu comunitare, în special în ceea ce priveşte integrarea mediului în restul politicilor, şi totodată la dezvoltarea durabilă în cadrul Comunităţii, sunt necesare modificări ale Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1973/92 care, din motive de claritate, trebuie reformulat şi înlocuit de prezentul regulament.

3. instrumentul financiar pentru mediu, LIFE, se pune în aplicare în etape; a doua etapă s-a încheiat la 31 decembrie 1999.

4. dată fiind contribuţia pozitivă pe care o are LIFE la realizarea obiectivelor politicii de mediu comunitare şi conform art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 1973/92, trebuie demarată o a treia etapă de cinci ani care să se încheie la 31 decembrie 2004.

5. LIFE trebuie întărit ca instrument financiar specific, complementar altor instrumente comunitare, fără însă a limita intervenţiile LIFE la zone care nu sunt acoperite de alte instrumente financiare comunitare.

6. eficienţa şi transparenţa diferitelor proceduri ale LIFE trebuie sporite prin identificarea clară a celor trei părţi componente ale instrumentului.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...