Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 1649/2000 privind acordarea Republicii Moldova a regimului special de încurajare a protecţiei drepturilor lucrătorilor Număr celex: 32000R1649

În vigoare de la 27.07.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 1649/2000 AL COMISIEI
din 25 iulie 2000
privind acordarea Republicii Moldova a regimului special de
încurajare a protecţiei drepturilor lucrătorilor

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2820/98 al Consiliului din 21 decembrie 1998 privind aplicarea unei scheme multianuale de preferinţe tarifare generalizate pentru perioada 1 iulie 1999 - 31 decembrie 20011, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1310/2000 al Comisiei2, în special articolul 13 alineatul (1),

întrucât:

(1) Secţiunea 2 de la titlul II din Regulamentul (CE) nr. 2820/98 prevede posibilitatea acordării unui regim special de încurajare a protecţiei drepturilor lucrătorilor.

(2) La data de 11 februarie 1999, Republica Moldova a depus o cerere pentru a beneficia de acest regim, indicând informaţiile şi angajamentul menţionate la articolul 11 alineatul (1) din regulamentul menţionat anterior.

(3) În conformitate cu articolul 11 alineatul (2), Comisia a anunţat printr-o comunicat3 că Republica Moldova a depus cererea menţionată.

(4) Anumite părţi interesate au comunicat Comisiei observaţiile lor.

(5) Cererea a fost examinată în conformitate cu articolul 12 din regulamentul menţionat anterior.

(6) Dispoziţiile de drept intern din Republica Moldova includ mare parte din standardele menţionate în Convenţiile nr. 87, 98 şi 138 ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM).

(7) Examinarea întreprinsă de Comisie a demonstrat că autorităţile moldovene au luat toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare şi controlul efectiv al acestor dispoziţii.

(8) Republica Moldova s-a angajat să asigure pe deplin punerea în aplicare şi controlul regimului special, precum şi cooperarea administrativă menţionată la articolul 14 din regulamentul menţionat anterior.

(9) Ca urmare a observaţiilor exprimate şi a rezultatelor examinării, este oportun să se dea curs favorabil acestei cereri.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...