Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2222/2000 privind stabilirea regulilor financiare pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1268/1999 privind ajutorul comunitar pentru măsurile de pre-aderare din agricultură şi dezvoltare rurală în ţările candidate din Europa centrală şi de est în perioada de pre-aderare Număr celex: 32000R2222

În vigoare de la 07.10.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 2222/2000
din 7 iunie 2000
privind stabilirea regulilor financiare pentru aplicarea Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 1268/1999 privind ajutorul comunitar pentru
măsurile de pre-aderare din agricultură şi dezvoltare rurală în ţările
candidate din Europa centrală şi de est în perioada de pre-aderare

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1268/1999 din 21 iunie 1999 privind măsurile de pre-aderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală în ţările candidate din Europa centrală şi de est în perioada de pre-aderare(1), în special art. 9 alin. (2) şi art. 12 alin. (2),

întrucât:

(1) Art. 11 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1266/1999(2) privind coordonarea ajutorului acordat ţărilor candidate în cadrul strategiei de pre-aderare prevede că Comisia implementează ajutorul comunitar în conformitate cu reglementările din Regulamentul Financiar care se aplică bugetului general al Comunităţilor Europene(3), în special art. 114, art. 9 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1268/1999 prevede că ajutorul financiar respectă principiile stabilite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1258/1999 din 17 mai 1999 privind finanţarea politicii agricole comune(4). Respectivul regulament se referă atât la secţiunea privind garantarea, cât şi la cea privind orientarea din Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă, dar stabileşte şi dispoziţii speciale privind secţiunea de garantare care intră sub incidenţa Titlului VIII din Regulamentul Financiar.

(2) Se prevede ca aplicarea Sapard să aibă ca efect înfiinţarea de instituţii în ţările implicate. Programul Special de Aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (Sapard) implică, pentru fiecare din cele zece ţări menţionate în art. 1 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1268/1999, derularea a numeroase proiecte, fiecare dintre acestea fiind limitat din punct de vedere financiar. Este de dorit să se facă o delegare a sarcinilor administrative către ţările candidate şi art. 12 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 prevede posibilitatea de a transfera o astfel de sarcină ţării candidate. Gestionarea programului Sapard trebuie, aşadar, organizată prin intermediul agenţiilor din ţările candidate, în conformitate cu principiul descentralizării.

(3) Criteriile minime şi condiţiile pentru aplicarea administrării descentralizate în conformitate cu art. 12 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 sunt prezentate în anexa respectivului regulament. Aceste criterii şi condiţii se referă la ceea ce trebuie să respecte agenţiile plătitoare pentru a fi în conformitate cu reglementările FEOGA privind garantarea, stabilite în anexa Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1663/95(5), modificate ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2245/1999(6), şi, în conformitate cu cele de mai sus, agenţia înfiinţată de fiecare ţară trebuie să fie organizată după dispoziţiile FEOGA privind garantarea.

(4) Dispoziţiile FEOGA privind garantarea stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1663/95 se referă mai ales la funcţia de plată. Agenţiile din ţările candidate trebuie, totuşi, să aibă atât această funcţie, cât şi o funcţie de aplicare, iar criteriile necesare pentru această ultimă funcţie trebuie stabilite.

(5) Se poate acorda şi o acreditare provizorie, cu condiţia să se respecte criteriile minime/esenţiale.

(6) În scopul renunţării de către Comisie la aprobarea ex ante prevăzută în art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 şi atribuirii administrării ajutorului unei ţări candidate, trebuie să se aprobe acreditarea naţională a agenţiei Sapard din ţara candidată.

(7) Este recomandabil, dacă este posibil, să se utilizeze structurile existente în ţările candidate pentru anumite operaţiuni financiare; în fiecare din aceste ţări există deja un fond naţional prin intermediul căruia sunt transferate fonduri Phare şi alin. (1) lit. (v) din anexa Regulamentului (CE) nr. 1266/1999 prevede că autoritatea naţională de aprobare poartă întreaga responsabilitate financiară şi răspundere legală privind fondurile. În scopul aplicării Sapard, este oportun ca fondul naţional din fiecare ţară candidată să reprezinte autoritatea competentă care acreditează agenţia Sapard şi supervizează respectarea ulterioară a criteriilor de acreditare. Autoritatea naţională de aprobare va fi punctul de contact pentru informaţiile financiare dintre Comisie şi ţara candidată.

(8) Regulamentul Consiliului nr. 1260/1999 din 21 iunie 1999 privind stabilirea dispoziţiilor generale privind Fondurile Structurale(7), prevede la art. 31 alin. (2) că primul angajament este asumat atunci când Comisia adoptă decizia de acordare a ajutorului. Acel model, în aceste condiţii şi în vederea atragerii angajamentului bugetar al Comisiei, poate fi considerat drept modelul adecvat care se aplică mutatis mutandis programului Sapard.

(9) Art. 12 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1266/1999 prevede efectuarea unor controale ex post de către Comisie. Procedura FEOGA de verificare şi aprobare a conturilor este un sistem eficient de auditare a plăţilor făcute de agenţiile descentralizate şi, dacă este necesar, de recuperare a plăţilor neregulate şi ne-scadente de la ţările candidate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...