Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 2032/2000 privind nomenclatorul ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile de comerţ exterior ale Comunităţii şi statisticile comerţului dintre statele membre Număr celex: 32000R2032

În vigoare de la 28.09.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 2032/2000
din 27 septembrie 2000
privind nomenclatorul ţărilor şi teritoriilor pentru statisticile de
comerţ exterior ale Comunităţii şi statisticile comerţului
dintre statele membre

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1172/95 din 22 mai 1995 privind comerţul de mărfuri al Comunităţii şi al statelor membre cu ţările terţe1, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 374/952,

întrucât:

(1) în conformitate cu art. 9 din regulamentul menţionat, introducerea nomenclatorului ţărilor şi teritoriilor este răspunderea Comisiei.

(2) versiunea acesteia valabilă la 1 ianuarie 2000 a fost stabilită în anexa la Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2543/19993.

(3) codul ţărilor şi al teritoriilor în ordine alfabetică are la bază standardul ISO alpha 2 în vigoare, în măsura în care este compatibil cu cerinţele legislaţiei comunitare. În plus, se recomandă o perioadă de tranziţie care să permită statelor membre să se adapteze la modificările făcute. Este esenţial, în scopul simplificării, ca această perioadă de tranziţie să se încheie la intrarea în vigoare a dispoziţiilor care revizuiesc reglementările Documentului administrativ unic.

(4) măsurile prevăzute în cadrul prezentului regulament sunt în concordanţă cu avizul Comitetului pentru statistică referitor la comerţul cu mărfuri cu ţările terţe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 118, 25.05.1995, p. 10.

2 JO L 48, 19.02.1998, p. 6.

3 JO L 307, 02.12.1999, p. 46.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...