Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1980/2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare Număr celex: 32000R1980

În vigoare de la 21.09.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 175 alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

___________

(1) JO C 114, 12.04.1997, p. 9 şi
JO C 64, 06.03.1999, p. 14.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social (2),

___________

(2) JO C 296, 29.09.1997, p. 77.

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura stabilită în art. 251 din Tratat (3),

___________

(3) Avizul Parlamentului European din 13 mai 1998 (JO C 167, 01.06.1998, p. 118), confirmat în 6 mai 1999, Poziţia comună a Consiliului din 11 noiembrie 1999 (JO C 25, 28.01.2000, p. 1) şi Decizia Parlamentului European din 15 martie 2000 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial), Decizia Consiliului din 29 iunie 2000.

întrucât:

(1) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 880/92 din 23 martie 1992 privind sistemul de acordare a etichetei ecologice comunitare (4) are ca obiect stabilirea unui sistem comunitar facultativ de acordare a etichetei ecologice pentru promovarea produselor cu un impact minim asupra mediului pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă şi care oferă consumatorilor informaţii precise, exacte şi stabilite pe bază ştiinţifică cu privire la impactul acestora asupra mediului;

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...