Back

Comisia Comunităţilor Europene

Regulamentul nr. 790/2000 de stabilire a normelor de comercializare care se aplică tomatelor Număr celex: 32000R0790

În vigoare de la 15.04.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 790/2000 al COMISIEI
din 14 aprilie 2000
de stabilire a normelor de comercializare care se aplică tomatelor

COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul fructelor şi legumelor1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1257/19992, în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1) Tomatele figurează în anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 2200/96 printre produsele pentru care trebuie adoptate norme. Regulamentul (CEE) nr. 778/83 al Comisiei din 30 martie 1983 privind stabilirea normelor de calitate pentru tomate3, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2522/974, a făcut obiectul a multiple modificări care nu mai asigură claritatea juridică.

(2) Prin urmare, este necesar să se recurgă la o reformare a regulamentului menţionat şi la o abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 778/83. În acest scop, din raţiuni de transparenţă pe piaţa mondială, trebuie să ţinem seama de standardul recomandat pentru tomate de către Grupul de lucru pentru standardizarea mărfurilor perisabile şi pentru dezvoltarea calităţii a Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite (CEE/ONU).

(3) De altfel, trebuie specificat că tomatele "cireşe" (inclusiv tomatele "cocktail") alcătuiesc un al patrulea tip comercial diferit de cele trei (tomate rotunde, tomate alungite şi tomate cu dungi) care erau diferenţiate până acum şi, de asemenea, trebuie detaliate diferitele moduri de prezentare acceptabile pe piaţa pentru tomate. De altfel, evoluţia pieţei tomatei proaspete depinde de calitatea gustativă a acestui produs, care, în special în stadiul vânzării cu amănuntul, se caracterizează printr-o mare variabilitate. În circuitul comercial trebuie lăsată posibilitatea de marcare pe ladă a indicaţiilor minime sau maxime referitoare la criteriile esenţiale de maturitate, aceasta pentru a permite consumatorului să facă o alegere bazată pe criteriile de calitate organoleptică care îi convin cel mai mult.

(4) Aplicarea acestor norme trebuie să aibă ca efect eliminarea de pe piaţă a produselor de calitate nesatisfăcătoare, pentru orientarea producţiei în vederea satisfacerii cerinţelor consumatorilor şi pentru facilitarea relaţiilor comerciale pe baza unei concurenţe loiale, contribuind astfel la ameliorarea rentabilităţii producţiei.

(5) Normele se aplică în toate etapele comercializării. Transportul pe o distanţă mare, depozitarea pe o anumită durată sau diferitele manipulări la care sunt supuse produsele pot antrena anumite alterări cauzate de evoluţia biologică a acestor produse sau de natura lor mai mult sau mai puţin perisabilă. Trebuie să se ţină seama de aceste alterări în aplicarea normelor în etapele de comercializare care urmează etapei de expediere. În ceea ce priveşte produsele din categoria "Extra", acestea trebuie să facă obiectul unei trieri şi al unei ambalării deosebit de atente, iar singura alterare care trebuie luată în considerare este diminuarea stării de prospeţime şi a turgescenţei.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestiune a fructelor şi legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

1 JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...