Back

Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 764/2000 privind punerea în aplicare a unor măsuri de aprofundare a uniunii vamale CE-Turcia Număr celex: 32000R0764

În vigoare de la 14.04.2000

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

REGULAMENTUL (CE) nr. 764/2000 AL CONSILIULUI
din 10 aprilie 2000
privind punerea în aplicare a unor măsuri de aprofundare a
uniunii vamale CE-Turcia

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

întrucât:

(1) Consiliul European de la Luxemburg din 12 şi 13 decembrie 1997 a confirmat eligibilitatea Republicii Turcia pentru aderarea la Uniunea Europeană.

(2) Comisia a prezentat Consiliului, la 4 martie 1998, o comunicare intitulată "Strategia europeană pentru Turcia: primele propuneri operaţionale ale Comisiei" în vederea pregătirii Turciei pentru aderare.

(3) Consiliul European de la Cardiff din 15 şi 16 iunie 1998 a considerat că această comunicare constituia un bun punct de plecare pentru dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Turcia.

(4) Comisia a fost invitată de către Consiliul European de la Cardiff să prezinte propunerile necesare pentru punerea efectivă în aplicare a strategiei europene.

(5) Consiliul European de la Cardiff a reamintit că strategia europeană necesită o susţinere financiară.

(6) Concluziile Consiliului din 13 septembrie 1999 se referă la asistenţa financiară în favoarea Turciei.

(7) Uniunea vamală CE-Turcia a intrat în vigoare la 31 decembrie 1995, iar Turcia continuă să realizeze reforme economice.

(8) Consiliul European de la Helsinki din 10 şi 11 decembrie 1999 a declarat că Turcia este o ţară candidată, care ar putea adera la Uniunea Europeană pe baza criteriilor aplicabile celorlalte ţări candidate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...