Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 644/2007 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare (APC) dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la APC Număr celex: 32007D0644

În vigoare de la 06.10.2007

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

DECIZIA CONSILIULUI ŞI A COMISIEI
din 18 septembrie 2007
privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare
(APC) dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe
de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, privind aderarea Republicii
Bulgaria şi a României la APC (2007/644/CE, Euratom)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ŞI COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 44 alineatul (2), articolul 47 alineatul (2) ultima teză, articolul 55, articolul 57 alineatul (2), articolul 71, articolul 80 alineatul (2), articolele 93, 94, 133 şi 181a, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) teza a doua şi cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 101 alineatul (2), având în vedere Actul de aderare a Bulgariei şi a României, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere aprobarea Consiliului, acordată în conformitate cu articolul 101 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1) Protocolul la Acordul de parteneriat şi cooperare (APC) dintre Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la APC(1) a fost semnat în numele Comunităţii Europene şi al statelor sale membre la 27 martie 2007 în conformitate cu Decizia 2007/251/CE a Consiliului(2).

(2) Până la intrarea sa în vigoare, protocolul s-a aplicat cu titlu provizoriu, producând efecte de la data semnării sale.

(3) Protocolul ar trebui aprobat,

DECID:

___________

(1) JO L 110, 27.4.2007, p. 29.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...